maandag 22 oktober 2018

P Politiek

HartvoorWassenaar: Dikke winst voor Wassenaar

Wassenaar - Wij van HartvoorWassenaar maakten ons zorgen over de mogelijkheid van een snelle fusie, met Voorschoten of zelfs met anderen. Er waren gewoonweg te veel signalen tegelijkertijd die op die aanstaande fusie wezen. We hebben de afgelopen maanden ons heftig verzet tegen een fusie door er veel over te schrijven, bij de provincie duidelijk te maken dat het niet de juiste weg is, binnen de Wassenaarse raad het voortdurend onder de aandacht te houden, en in Voorschoten kristalhelder te zijn dat Wassenaar niet hun financiële reddingsboei wil worden.

Blijven opletten
Voorschoten is in diepe financiële problemen gekomen, maar nu de raad van Voorschoten weigert zichzelf financieel te redden en openlijk over een fusie praat moeten we wel blijven opletten wat in onze omgeving gebeurt. HartvoorWassenaar zal heel alert zijn.

Voorlopig van de baan
Maar het goede nieuws: Voorlopig is een fusie van de baan. Wij zijn daar zeer verheugd over. De zelfstandigheid van Wassenaar, en daarmee de eigenheid en de stabiliteit van onze leefomgeving, blijft voorlopig gewaarborgd.

Waarnemend burgemeester
Hoe zit dit in elkaar? De Commissaris van de Koning heeft besloten dat we een waarnemend Burgemeester krijgen, en we hopen op een heel stevige persoon (V/M). Deze burgemeester blijft aan tot na de verkiezingen in 2018. Dit betekent dat we de zelfstandigheid van Wassenaar tot verkiezingsonderwerp maken, en dat de Wassenaarders via de stembus kunnen laten weten wat voor toekomst zij willen voor Wassenaar.

Opdrachten aan de waarnemend burgemeester
De waarnemend burgemeester krijgt een paar opdrachten mee. Een is om de bestuurlijke verhoudingen in Wassenaar te normaliseren. We juichen dit zeer toe. Maar de belangrijkste opdracht die zij/hij meekrijgt is om te kijken wat de (bestuurlijke) toekomst van Wassenaar moet worden. En dan gaat het over onze zelfstandigheid. Het mooie is dat we binnen onze Wassenaarse samenleving gaan bepalen wat voor de toekomst van Wassenaar en de Wassenaarders het beste is. In ieder geval sluit het de mogelijkheid uit dat een fusie van buitenaf opgelegd wordt. En dat is winst voor Wassenaar.

Wat wil HartvoorWassenaar
Voor een goede en zelfstandige toekomst van Wassenaar moet het volgende gebeuren:
• Capabel en stevig bestuur
• Een degelijk en verantwoordelijk financieel beleid
• Een eigen compact en effectief ambtenaren apparaat
• Samenwerking met anderen waar nodig

HartvoorWassenaar zal robuust blijven met haar standpunt dat Wassenaar en Wassenaarders hun zelfstandigheid verdienen en daarom moeten behouden.
De besluiten nu zijn dikke winst voor Wassenaar.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans