woensdag 17 oktober 2018

P Politiek

HartvoorWassenaar en onze financiële situatie: 5 voor 12!!

Wassenaar - De provincie heeft de gemeente Wassenaar, naar aanleiding van de begroting 2017, gewaarschuwd voor de verkeerde ontwikkeling van het financiële huishoudboekje.
De provincie heeft vastgesteld dat de algemene reserve in 2015 en 2106 is gedaald van €44,3miljoen naar €24,9miljoen. Ook is vastgesteld dat de uitgaven structureel meer bedragen dan de inkomsten en dat er geen aanleiding is te geloven dat dit in de toekomst zal verbeteren. Sterker nog, de voorgestelde verbeteringen zijn “boterzacht” en mogelijk zelfs niet haalbaar. De provincie heeft ook begrepen dat het onderhoudsplan voor gebouwen nog een extra last zal worden, die nog niet eens in de begroting is verwerkt.

In twee jaar tijd een afname van €20miljoen van de algemene reserve. De lasten zullen alleen nog maar toenemen, en de inkomsten nemen nog steeds af.
En ondertussen zijn er twee raadsvergaderingen geweest sinds de begrotingsvergadering van oktober 2016. In die twee vergaderingen is nog een eens
€1,5miljoen extra uitgegeven, wat niet begroot was, aan allerlei “noodzakelijke” dingen.

HartvoorWassenaar was de eerste die zich zorgen maakte en aandrong op een solide financiële huishouding. Inmiddels is de hele oppositie het met HartvoorWassenaar eens en wordt afwezigheid van een degelijk financieel beleid een belangrijk punt. Zeker nu ook nog eens de kosten van het ambtelijk apparaat uit de hand dreigen te lopen.

We hebben nog een jaar te gaan tot de volgende verkiezingen, en tot die tijd zal HartvoorWassenaar zich blijven inzetten om de coalitie van CDA, D66, PassievoorWassenaar, PvdA en GroenLinks, bij de les te houden.
Wij geloven niet dat deze coalitie in staat is om haar eigen gedrag te veranderen.
We zullen daarom met initiatieven blijven komen om de tekorten niet verder te laten oplopen.

De eerstvolgende raadsvergadering (23 januari a.s.) doen we het voorstel (motie) om te stoppen met het in dienst nemen van nieuwe ambtenaren. Er zouden er nog minstens 30 bij moeten volgens de coalitie, om hun te ondersteunen bij het maken van nog meer “beleid”. We willen zelfs dat een verkleining van het ambtelijk apparaat nu wordt ingezet.

De gemeente Voorschoten zal heel stevig moeten gaan bezuinigen. Vooral ook bij het met Wassenaar gedeelde ambtelijke apparaat (Duivenvoorde).
We zullen mee moeten bezuinigen, anders ontstaat een onwerkbare situatie, waarbij op het ene deel van de ambtenaren wordt bezuinigd , en op het andere deel niet.

We blijven ons duidelijk opstellen, en inzetten voor een verbetering.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans