vrijdag 24 november 2017

P Politiek

WatWassenaarWil: Laatste kans voor zelfstandig Wassenaar

Wassenaar - In zijn maidenspeech in de raad van 24 januari j.l. was de nieuwe burgemeester kristal helder indien Wassenaar zelfstandig wil blijven.
1. Stop met het dwaze getwitter. Dat schaadt het aanzien van Wassenaar.
2. Zorg dat de begroting voor 2018 en daarna sluitend is zonder een greep uit de reserves.
3. Geen verplichtingen aangaan, die je niet kan terugdraaien, zonder dat een defintief besluit is genomen over de toekomst van Wassenaar.

WatWassenaarWil onderschrijft dit.

De laatste jaren is veel onzin met ongefundeerde verdachtmakingen enz getwitterd en geschreven in de media. Aandacht zoeken in de media is prima, WatWassenaarWil is voor de vrijheid van meningsguiting, maar wel gebaseerd op feiten. Aan sensatie en halve waarheden heeft Wassenaar niets. Het schaadt het aanzien van Wassenaar

De begroting moet structureel sluitend zijn. Na een greep van ca 20 miljoen uit de reserves moet nu echt bezuinigd worden.
Niet corrigeren door lastenverhogingen. Dat is geen optie omdat deze in te betalen Euro’s tot de hoogste in Nederland behoren. Het moet door moedige keuzes. Natuurlijk ook deels te wijten aan de centrale overheid die taken afwentelt op gemeenten zonder de benodigde middelen. Of gemeenschappelijke regelingen die niet goed functioneren zoals Avalex. Maar de WMO is goed opgepakt.
Naast bezuinigen moet de gemeente minder ambitieus zijn. Haar taken beperken tot een zg beheersgemeente. Wassenaarders zijn tevreden over de dienstverlening blijkt uit het bestuurskrachtonderzoek. Dat moeten we zo houden. Wassenaarders willen op tijd hun paspoort, rijbewijs of vergunning kunnen halen. Wassenaarders willen een groene gemeente waar het prettig en veilig wonen is. Niet meer en niet minder.
Nieuwe (kostbare) projecten moeten in de ijskast.

Voordat een besluit wordt genomen over nieuwe samenwerkingsverbanden, huurcontracten voor een nieuw gemeentekantoor enz. moet de raad eerst besluiten, zonodig na een referendum, wat de toekomst van Wassenaar wordt. Het voorstel om objectief op basis van feiten en transparant de diverse scenario’s te onderzoeken kan WatWassenaarWil ondersteunen.

WatWassenaarWil is er van overtuigd dat indien het onzinnige getwitter en mediagedrag ophoudt, de begroting vanaf 2018 structureel op orde is (bezuinigen kost moed) en er geen onontkoombare beslissingen worden genomen er geen aanleiding is voor de minister of de commissaris van de koning om een herindeling op te leggen. Wassenaar kan met vlag en wimpel zelfstandig blijven. Veel kleine gemeenten functioneren prima zelfstandig. Wij zullen er alles aan doen dat ook Wassenaar zelfstandig kan blijven.

Fractie WatWassenaarWil
Boet Derks

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief

 

@wassenaarders

Sat Nov 18 17:05:40 +0000 2017

👓 Het laatste nieuws van 18-11-17 op Wassenaarders.nl - https://t.co/M7gwKXSH7v
Sat Nov 18 09:33:43 +0000 2017

Strandexcursie op zaterdag 25 november 2017 om 13.30 uur #Wassenaar #IVN #Strandexcursie https://t.co/pSyAVO0gJ0

Een site met o.a. nieuws, achtergronden, meningen, ideeën voor, door en over Wassenaarders