woensdag 17 oktober 2018

P Politiek

Wassenaar en Voorschoten doorbreken taboe rondom armoede

Wassenaar - Op Wereldarmoededag, 17 oktober, wordt wereldwijd stilgestaan bij de vele mensen die nog altijd in armoede en honger leven. Ook in de gemeenten Wassenaar en Voorschoten zijn er mensen die te maken hebben met armoede. Helaas durven weinig mensen hiervoor uit te komen en hulp te vragen. De gemeenten willen daarom het taboe rondom dit onderwerp doorbreken.

De drempel om hulp te vragen zit vaak in het gevoel van onbegrip. Een alleenstaande moeder uit Wassenaar deelt haar verhaal. Uit privacyoverwegingen is haar naam weggelaten. “Op het moment dat ik bij de Voedselbank terecht kwam zag ik dat ik niet de enige was. Ik had eindelijk het gevoel dat er mensen waren die mij begrepen.” Ook het wonen in een kleine gemeente heeft invloed op het taboe rondom armoede. In een kleine gemeente is hulp vragen moeilijker. De mensen kennen elkaar en dat kan schaamte vergroten. Ik trek mij niets aan van de vooroordelen. Ik weet per slot van rekening hoe het zit.” “Het helpt in dergelijke situaties om een luisterend oor te hebben,” vertelt ze verder. “Ik had de behoefte aan iemand die naar me luisterde, me de weg wees. Gelukkig kwam ik in contact met SMOW, Kwadraat en Stichting MEE. Zij hebben veel voor mij gedaan. Momenteel doe ik vrijwilligerswerk om mensen in uit deze doelgroep verder te helpen. Mijn ervaringen wil ik graag positief inzetten om zo het verschil te maken. Want een mens mag er nooit vanuit gaan dat armoede een bewuste keuze is.”

Armoede in Wassenaar en Voorschoten
In de gemeenten Wassenaar en Voorschoten leven respectievelijk 603 en 550 huishoudens in armoede. En dit aantal groeit. Wethouder Zweerts de Jong (gemeente Wassenaar): “ We zien dat steeds meer mensen in armoede leven. En dit is zorgelijk. Wij willen als gemeente deze mensen zoveel mogelijk ondersteunen door regelingen, maar mensen moeten wel zelf de stap zetten om ook gebruik te maken van die regelingen.” Wethouder Mol (gemeente Voorschoten) vertelt verder: “Wij proberen deze drempel zo laag mogelijk te maken. Zo verbeteren we onze dienstverlening door vanuit de klant naar onze diensten te kijken. Er is nu een Werk & Inkomen Nieuwsbrief die bij de uitkeringsspecificaties zit waarin we o.a. wijzen op belangrijke informatie over de uitkering. Daarnaast informeren we onze inwoners actief over de verschillende regelingen die de gemeente heeft, zoals de collectieve zorgverzekering.”

Gevoel van schaamte
Ook het maatschappelijk veld in de gemeente herkent het gevoel van schaamte. “Inwoners vinden de eerste stap moeilijk, maar als ze die eenmaal hebben gezet dan zijn ze blij dat de hulp er is. Ik zeg ook altijd dat het van kracht getuigd om hulp te zoeken. De opluchting is dan te zien. Het is belangrijk het taboe te doorbreken, ” aldus Carla van den Berg (SMO Wassenaar). Tiny de Meijer (SchuldHulpMaatje Voorschoten) ziet dit ook duidelijk in Voorschoten: “Omdat Voorschoten een dorp is, is uitkomen voor je armoede lastiger dan in een grote anonieme stad. Daarom is het belangrijk om de aanpak van schulden zo laagdrempelig mogelijk te houden. ”

Minimaregelingen
De gemeenten Wassenaar en Voorschoten hebben diverse regelingen voor mensen met een laag inkomen. Kijk op www.lv.nl/minima welke regelingen er in uw gemeente zijn.