maandag 21 januari 2019

P Politiek

Thema-avond LokaalWassenaar!

Wassenaar - Geef Uw mening. Graag ontvangen wij Uw input voor ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. LokaalWassenaar! nodigt U uit om samen met ons van gedachten te wisselen over een aantal thema’s welke wij belangrijk vinden voor Wassenaar en alle Wassenaarders:

De 5 thema’s
• Sociaal en Toegankelijk
• Onafhankelijk en Krachtig
• Groen en Klimaat
• Economie en Innovatie
• Wassenaar in 2030

Plaats: Warenar woensdag 15 november a.s. van 19.30 tot 21.30 uur.

Programma:
19.00 - 19.30 uur ontvangst
19.30 - 19.35 inleiding door de voorzitter van LokaalWassenaar! John May
19.40 - 21.15 gedachtenwisseling
21.30 afronding van de bevindingen en sluiting

Lokaal Wassenaar! Lokaal voor Allemaal !