maandag 22 oktober 2018

P Politiek

HartvoorWassenaar Nog één keer: de financiën.

Wassenaar - Voor alles: de beste wensen voor 2018. We wensen u het dubbele van wat u ons wenst! HartvoorWassenaar heeft een heel duidelijk standpunt: Niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt. En wat je op de bank hebt staan alleen gebruiken voor echte investeringen waar Wassenaar blijvend beter van wordt. Een strakke financiële discipline. En nooit geld hoeven lenen voor de dagelijkse uitgaven. We noemen dit: gewoon goed bestuur. Een hoofdpunt van ons verkiezingsprogramma.

De huidige coalitie, bestaande uit CDA,D66,PvdA,GroenLinks en het toekomstige WassenaarLokaal, zij beweren dat ze een goed financieel beleid hebben gevoerd.
5 partijen, die natuurlijk nooit zeggen dat ze het verkeerd hebben gedaan. Zeker niet vlak voor de verkiezingen.
Wij zijn het zeer oneens hierover. We vinden het ook gevaarlijk. Want als ze dat werkelijk vinden, dan is onze zorg: hoe weet je dat dezelfde fouten niet herhaald worden?

De reden dat we hier zo fel op zijn: Neem Voorschoten. Door de provincie onder toezicht geplaatst.
De Rekenkamer heeft onderzocht hoe het zo is gekomen.
De conclusie: Sinds 2003 heeft Voorschoten €75 miljoen meer uitgegeven dan het heeft ontvangen. Maar: Ieder jaar werd de begroting toch goedgekeurd? De boekhouding gaf toch aan dat het goed was? Tot 2017.
En nu staat in Voorschoten iedereen te kijken hoe het heeft kunnen gebeuren. En de fusie met Leiden is onafwendbaar. Omdat men zich niet realiseerde dat jarenlang een fout financieel beleid is gevoerd. En dus zichzelf niet konden besturen.

Dit mag nooit in Wassenaar gebeuren. Maar dan zul je een goed financieel beleid moeten voeren, anders dan de afgelopen jaren.
Dan moet je niet doen zoals deze coalitie: we halen ieder jaar miljoenen uit de reserves om de begroting op orde te brengen. En na afloop van het jaar melden we trots dat we zelfs nog iets overgehouden hebben.

De 4 oppositiepartijen, onder aanvoering van HartvoorWassenaar, hebben de begroting voor 2018 afgekeurd. Nog steeds een forse greep uit de financiële reserves.
De provincie heeft uitgesproken zich zorgen te maken over het financiële beleid en een waarschuwing gegeven.
Uit het bestuurskrachtonderzoek is gebleken dat het financieel beleid onvoldoende is.
Burgemeester Aptroot heeft uitdrukkelijk zijn zorgen uitgesproken.
HartvoorWassenaar zit er bovenop en onze specialisten zien wat er gebeurt. Het spaargeld wordt ingezet voor de dagelijkse uitgaven. Dat kan nog een paar jaar. Dan is het op. En dan? Kunnen we dan zeggen dat we onszelf goed bestuurd hebben? Is dat de manier om zelfstandig te blijven?

Goed bestuur begint met financiële discipline. Dat vinden wij.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans.