dinsdag 11 december 2018

P Politiek

PvdA: Parkeerplaats Voorlinden niet legaliseren

Wassenaar - B en W van Wassenaar stellen de gemeenteraad voor om het illegaal aangelegde parkeerterrein bij Museum Voorlinden te legaliseren. Volgens het voorstel is het museum van groot maatschappelijk belang en zijn er geen alternatieven om het verkeersprobleem op te lossen. De PvdA ziet dat heel anders.

De PvdA ziet ook de waarde van het museum, maar niet over de rug van de natuur op die plek en buurtbewoners. Dat daarvoor elders in gemeente extra groen komt is geen oplossing voor dit stuk Wassenaar dat al zwaar onder druk staat.

Wat is er aan de hand? In september 2016, vlak voor de opening van het museum, werd grasland geasfalteerd om ruimte te bieden aan 249 parkeerplaatsen. De inkt van het bestemmingsplan dat dit gebied bestempelt als “natuur” was toen nauwelijks droog. De buurtbewoners en de gemeente werden voor een voldongen feit gesteld. Het aanleggen van de parkeerplaatsen getuigt van weinig respect voor het lokale bestuur en is een schoffering voor de mensen in de aangrenzende wijk.

Het zal je maar gebeuren: Waar eerst weideland lag staan nu touringcars met draaiende aircosystemen op enkele meters bij je huis vandaan en je hebt niet kunnen protesteren tegen de aanleg daarvan. Diezelfde buurtbewoners kunnen zich wat B en W betreft nu rijk rekenen. Door legalisering van het parkeerterrein wordt voorkomen dat de bezoekers van het museum auto’s in hun straten parkeren. En passant wordt ook nog de parkeerdruk bij het sportcomplex De Roggewoning verlicht. Volgens B en W is het parkeerterrein nu een “noodzakelijke toevoeging” en is er een “nieuwe realiteit voor wat betreft de parkeerbehoefte”. Een verhullende manier om te zeggen dat de buurtbewoners die vreesden voor grote verkeersdrukte een rad voor ogen is gedraaid bij het voorspellen van het aantal bezoekers.

De PvdA vindt dat museum Voorlinden de oorzaak is van het probleem dat B en W nu willen oplossen. Er moet rekening gehouden worden met de belangen van de buurtbewoners. B en W zeggen dat er geen alternatieven zijn maar die zijn er wel. Wat de PvdA betreft moeten die nu komen van Museum Voorlinden, bijvoorbeeld in de vorm van parkeren elders op het terrein verder weg van de huizen of op afstand met vervoer per busjes of een reserveringssysteem voor bezoekers om topdrukte te . Zelfs zou kunnen worden onderzocht of een parkeergarage tot de mogelijkheden kan behoren. Museum Louwman heeft immers ook zo de verkeersproblematiek opgelost.