vrijdag 14 december 2018

P Politiek

Henri van Smirren (PvdA): Hindernissen wegnemen!

Wassenaar - Gelukkig zijn veel mensen gezond en kunnen ze overal gaan en staan. De normaalste zaak van de wereld zou je zeggen. Helaas is dat niet vanzelfsprekend mensen met een beperking. Voor hen lastig of nagenoeg onmogelijk om werk te vinden en in het dagelijks leven komen zij ook nog tegen letterlijk allerlei hindernissen tegen. Bij het boodschappen doen, winkelen en uitgaan. Stoepranden waar niet overheen is te komen, deuren die niet met een drukknop zijn te openen. Het zijn hindernissen waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd.

"In Wassenaar hebben we de laatste jaren wel al een aantal verbeteringen doorgevoerd zegt Henri van Smirren, commissielid van de PvdA en kandidaat raadslid "zo zijn er inmiddels verbeteringen in het zwembad doorgevoerd en er is er door een initiatief van de PvdA nu een 'ongehinderd app' waarmee mensen met een beperking in ieder geval weten waar ze die hindernissen kunnen verwachten. Maar we zijn er nog lang niet! mensen met bijvoorbeeld een visuele handicap of die zich met een rolstoel of scootmobiel moeten verplaatsen ondervinden nog veel te vaak allerlei hindernissen. Er is ook in Wassenaar nog veel te verbeteren. Ook het verbeteren van onderlinge samenhang en afstemming tussen de maatschappelijke partners is erg belangrijk en gaat nog niet goed. Dit geldt vooral bij het speciaal vervoer voor ouderen (o.a. de BijBus). Verbetering, zowel kwalitatief als kwantitatief van dit vervoer is dringend nodig. Daarbij willen wij nauwe samenhang van dit vervoer met gehandicapten en jongeren die aan het speciaal onderwijs deelnemen".

Ook toegang tot de arbeidsmarkt is nog een enorme hobbel. Ondanks de intentie van het vorig kabinet om meer mensen met een beperking aan werk te helpen blijft dit in de praktijk erg moeizaam. De zogenoemde participatiewet geeft een belangrijke rol voor de gemeente als het gaat om ondersteuning van deze doelgroep. Henri van Smirren; 'de gemeente moet daarin niet alleen faciliteren maar ook het goede voorbeeld geven. De PvdA heeft zich sterkt gemaakt voor het in dienst hebben van 5% ambtenaren met een arbeidsbeperking bij de gemeente en dat is helaas niet gelukt. De komende raadsperiode zetten we daar weer op in en kunnen we ons steentje bijdragen. Zeker zijn van werk is immers een van de belangrijkste doelen van de PvdA!"