maandag 26 februari 2018

A Algemeen

‘Liever Actief’: Florence richt zich op gezonde kant 60-plussers

Wassenaar - Als organisatie voor gezondheid én zorg richt Florence zich nu ook heel specifiek op de gezonde mens. Dat gebeurt niet zonder reden: gezonde mensen van 60 jaar en ouder een actief programma aanbieden, heeft een enorm effect op hun verdere gezondheid, op hun kwaliteit van leven, hun geluk én - niet geheel onbelangrijk - op de zorgkosten. Onder de naam ‘Liever Actief’ worden de ouderen letterlijk in beweging gezet.

Met ‘Liever Actief’ wil Florence een nationale beweging in gang zetten die bijdraagt aan een gezondere maatschappij. Bewezen internationaal onderzoek wijst uit dat een goed sociaal netwerk en het deelnemen aan activiteiten (fysiek en mentaal) een positief effect hebben op de gezondheid en het welbevinden. Gezonde senioren brengen niet alleen gelukkiger leven met zich mee, maar ook minder zorgkosten. Met een toekomst met meer ouderen en minder zorggelden is het extra belangrijk om preventief aan ieders geluk en gezondheid te werken. Florence werkt hiervoor samen met onder andere vooraanstaande professoren en wetenschappers, onder wie Ruut Veenhoven, hoogleraar geluk, en Joris Slaets, hoogleraar Ouderengeneeskunde aan het UMC Groningen en directeur van het kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing

Bewustwordingsproces op gang brengen
“Zorginstellingen richten zich nu te veel op wat mensen niet kunnen, wij willen dat omdraaien ”, stelt Ben van Gent van de Raad van Bestuur van Florence. “Wie de 60 jaar is gepasseerd, kan, ook ondanks beperkingen, ook zoveel nog wel. Met ‘Liever Actief’ gaan wij ons daarom richten op de gezonde kant van 60-plussers. Daarvoor moet eerst een bewustwordingsproces op gang worden gebracht, om mensen wakker te schudden. Wij merken dat de tijd aan het veranderen is en dat mensen zich steeds meer gaan realiseren dat als je oud wil worden zoals je altijd hebt geleefd en als het even kan in goede gezondheid, je er lichamelijk of mentaal wat voor moet doen. Als senioren meedoen aan activiteiten waar hun passie ligt, dan zorgt dat bijvoorbeeld voor een agenda die richting geeft aan hun leven. Daarmee voorkomen we dat ze na een werkend leven in een sociaal isolement terechtkomen. Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen gezonder blijven en gelukkiger zijn als ze actief bezig blijven.”

Activiteiten voor ouderen
Florence is in 2015 al met een aantal samenwerkingspartners begonnen met het faciliteren van activiteiten die bijdragen aan een actiever leven. Onder leiding van professionele vakdocenten zijn 60-plussers in een Florence Atelier of Florence Studio aan de slag gegaan met bijvoorbeeld muziek, zang, beeldende kunst, breien en dans. Vorig jaar resulteerde dat onder meer in de oprichting van de succesvolle Florence Swingt Band en een unieke samenwerking met het modemerk Granny’s Finest waarmee ouderen echt voor de verkoop breien. Op dit moment worden er meerdere Florence Rockbands opgericht, die zich voorbereiden op een optreden bij Parkpop. Florence gaat de komende tijd meer Florence Ateliers, Florence Studio’s, Florence Werkplaatsen, Florence Verenigingen en Florence Clubs lanceren. ‘Liever Actief’ gaat daarmee nu echt vorm krijgen en is nu officieel onderdeel van onze zorg- en gezondheidsorganisatie.

Doelmatige en efficiënte zorg
Voor Florence is ‘Liever Actief’ een logisch gevolg van de zorg en ondersteuning die al worden geleverd. “Onze huisverpleegkundigen zien dat er mensen bij ons komen met een zorgvraag, terwijl ze eigenlijk geen duidelijke zorgvraag hebben. Die mensen zijn eenzaam of weten niet zo goed wat ze moeten doen na hun werkende leven”, zegt Ben van Gent. “Door ze direct uit dat zorgcircuit te halen, kunnen we onze zorggelden effectiever besteden. Tegelijkertijd boren we met ‘Liever Actief’ voor onze organisatie een nieuwe markt aan in tijden waarin de zorgkosten stijgen en er steeds minder geld beschikbaar is voor de echte zorg. Wij zijn ervan overtuigd dat wij, samen met de zorgorganisaties die ons hopelijk gaan volgen, een beweging teweeg gaan brengen in de gezondheidszorg van Nederland. Want daardoor wordt de Nederlandse zorg doelmatig en efficient. We gaan zorgvragen voorkomen, mensen actief benaderen en daarmee op toekomstige zorggelden besparen. En belangrijker nog: mensen worden gelukkiger! Dat gaan we aantonen door diverse metingen uit te voeren, waaronder een 0-meting die we onder 2.700 inwoners in Rijswijk hebben uitgevoerd.”

Over Florence
Gezondheid en Zorg. Dat is waarvoor 4.000 medewerkers en ruim 1.900 vrijwilligers van Florence zich iedere dag inzetten. Zo’n 35.000 inwoners van Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar maken gebruik van de ondersteuning. De dienstverlening omvat onder meer thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, advisering en gemaksdiensten.

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief

 

@wassenaarders

Sun Feb 25 18:37:00 +0000 2018

VVD (lijst 1) stelt graag Rebecca Baart op plaats 9 aan u voor #Wassenaar #VVD #GR2018 https://t.co/cfFpGmybXw
Sun Feb 25 17:35:40 +0000 2018

Inge Bunte (PvdA): Zeker zijn van bestrijding armoede en eenzaamheid #Wassenaar #PvdA #GR2018 https://t.co/OtGA7RVOit