woensdag 18 september 2019

P Politiek

PvdA: Treuzel niet langer met voetbalkooi

Wassenaar - ,,Het besluit om een voetbalkooi te plaatsen nabij de Wethouder Huibregtseschool werd in december vorig jaar genomen, maar er is nog geen spoor van een begin van de plaatsing”, zegt PvdA-gemeenteraadslid Jan van Noort. Hij vindt dat dit ,,onacceptabel lang duurt”.

Hij maakt zich sterk voor voorzieningen voor de jeugd. Jan van Noort herinnert eraan dat de PvdA ervoor zorgde dat de sportverenigingen weer jeugdsubsidie kunnen aanvragen. Ook spande zijn partij zich in om de boksschool aan de Dr. Mansveltkade nieuw leven in te blazen.

Hoog op de lijst van Jan van Noort staat nu de Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) in Kerkehout. ,,Aan de buurtvereniging is begin dit jaar toegezegd dat deze plek opgeknapt zou worden, maar de boel ligt er nog troosteloos bij.”

Jan van Noort vreest dat de jeugd het vertrouwen in het gemeentebestuur verliest doordat het zo lang duurt voor voorzieningen tot stand komen.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief