zondag 20 september 2020

P Politiek

D66-speerpunt gerealiseerd: Sport topprioriteit tot 2020

Wassenaar - Maandag 19 september 2016 was voor Wassenaar en zeker ook voor D66 Wassenaar een belangrijke dag, zoals D66-raadslid Ritske Bloemendaal benadrukte in zijn eerste termijn bij de behandeling van de Sportnota. Meer aandacht, meer middelen voor de sport in Wassenaar behoorde tot de belangrijkste prioriteiten die D66 inbracht in het collegeprogramma 2014-2018. Namens de D66-fractie complimenteerde Bloemendaal nadrukkelijk de ambtenaren en wethouder Inge Zweerts de Jong voor het geleverde werk. Ook stond hij stil bij het feit dat de nota in nauw overleg met het maatschappelijk middenveld, het Sportcontact. is voorbereid.

‘Eindelijk is het dan zo ver’, vervolgde Bloemendaal. ‘Wassenaar heeft lang moeten wachten op een Sportnota die aansluit bij de behoeften van de tijd; ook de veranderingen in het sociaal domein vragen om een andere kijk op gemeentelijk sportbeleid’. In dit verband noemde hij als voorbeeld een pilot die is opgenomen in de plannen: “Clubhuis als buurthuis van de toekomst”. Ook de opgelopen achterstand in onderhoud van de binnensportfaciliteiten door eerdere colleges vragen om een serieuze aanpak, niet alleen bestuurlijk, maar vooral ook feitelijk. ‘Daar is hier een echt begin mee gemaakt nu naast beleid ook de financiële kaders zijn vastgesteld: geen lege huls derhalve’.

Het bekendste voorbeeld van achterstand vanuit het verleden is de slechte staat van onderhoud waarin de sporthal De Schulpwei verkeert. Bij amendement, voorbereid door D66 samen met het CDA, bepaalde de gemeenteraad dat de financiële onderbouwing van de Sportnota zal worden bepaald bij de behandeling van de begroting voor 2017; dat gaat om een niet onaanzienlijk bedrag: 635.000 euro’s. In hetzelfde amendement bepaalde de raad wel dat het geld dat nodig is om het zwembad aan te passen zodat ook invaliden er ook gebruik van kunnen maken ten laste kan worden gebracht van de begroting 2016, zodat die klus onmiddellijk kan worden aangepakt.

Bloemendaal: ‘Al met al is deze gang van zaken een felicitatie waard voor het College, het Sportcontact en zo voor alle Wassenaarders’.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief