woensdag 18 september 2019

A Algemeen

Gewone baan voor mensen met beperking

Wassenaar - Wassenaarders met een arbeidsbeperking worden niet meer naar de sociale werkvoorziening verwezen, maar naar gewone bedrijven waar ze loon verdienen. Dat is het gevolg van de Partcipatiewet, die vorig jaar van kracht werd. Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder deze wet. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het regelen van werk voor deze mensen.

Het lijkt erop dat het Rijk weer een lastige taak op het bordje van de gemeente heeft geschoven, maar daar denkt wethouder Inge Zweerts de Jong anders over. ,,Als wethouder heb ik meer mogelijkheden om deze mensen te helpen dan vroeger het UWV”, zegt zij als De Wassenaarse Krant haar bezoekt in de werkkamer in raadhuis De Paauw.

De Participatiewet vervangt niet alleen de Wet Sociale Werkvoorziening, maar ook de bijstandswet en een deel van de wet Werk werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). In Wassenaar vallen zo’n vierhonderd mensen onder deze wet. De gemeente probeert hen, al dan niet na een bijscholing, aan een baan te helpen. Als het gaat om mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking zal dat veelal een kleine deeltijdbaan zijn. Werkgevers die hen in dienst nemen moeten deze nieuwe werknemers een cao-loon of minstens minimumloon betalen. De werkgevers krijgen dan een subsidie omdat de nieuwe krachten minder productief zijn, meestal doordat ze minder snel werken dan anderen.

“Met het mensen aan werk helpen besparen we als gemeente geld, doordat er minder uitgegeven wordt aan uitkeringen. Veel belangrijker is dat mensen weer kunnen meedoen in de maatschappij. Het levert dus veel meer op dan een besparing”, zegt Inge Zweerts.

“Mensen met een beperking werden vroeger door het UWV vooral naar een sociale werkplaats, in deze regio de Mare Groep, gestuurd, of ze bleven gewoon thuis, soms met een indicatie voor dagopvang”, zegt Inge Zweerts. “In Wassenaar hebben we een werkgeversservicepunt en nu slagen we erin mensen te plaatsen in bijvoorbeeld een restaurant, warenhuis of als verkeersregelaar. “

Inge Zweerts de Jong is wethouder namens haar eigen partij, Passie voor Wassenaar, en namens de PvdA. De aanleiding voor het gesprek is een bijeenkomst die de PvdA in Wassenaar organiseert over werken met een beperking. Daarbij spreekt John Kerstens, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

De bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 11 november, vijf uur ‘s middags, in bar ‘t Ruime Sop, Van Zuylen- van Nijeveltstraat 101. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief