maandag 26 februari 2018

A Algemeen

Run for Rio steunt Stichting Macheo in Kenia

Wassenaar - Al ruim 25 jaar ondersteunt de Wassenaarse Stichting Run for Rio projecten met kansarme kinderen. Sinds begin 2015 werkt Run for Rio daarin samen met de Stichting Macheo in Kenia. Dit jaar is door de Wilde Ganzen een project van Macheo voor de bouw van toiletgebouwen bij de Kianjau Primary School in Kiandutu goedgekeurd en heeft Run for Rio via diverse acties het benodigde bedrag binnengehaald.

De stichting Macheo in Kenia helpt ongeveer 13.000 primary school kinderen met pap en 8.000 met een lunch in de sloppenwijk Kiandutu van de stad Thika. Deze stad ligt ongeveer 40 km ten noordoosten van Nairobi. Het doel hiervan is om de kinderen te motiveren naar school te komen en ook hun school af te maken. Hiermee worden betere kansen gecreëerd voor deze kinderen in de toekomst. Macheo doet dit in 20 overheids basisscholen en richt zich daarbij in samenwerking met de Keniaanse overheid, op de meest kwetsbare kinderen in de Keniaanse maatschappij. Een kindvriendelijke omgeving op school blijft vaak een uitdaging. Het tekort aan bureaus (Run for Rio heeft in 2015 onder andere een deskproject gefinancierd), klaslokalen en toiletblokken is vaak ontmoedigend. In de Kianjau Primary School is de situatie schrijnend en beneden de maat. Vooral is daar een groot tekort aan toiletten, maar ook is de situatie verre van hygiënisch. Deze school ligt midden in de sloppenwijk Kiandutu. Er zijn grote uitdagingen voor de school, de leraren, de ouders en de overheid om de situatie te verbeteren. Er zijn door hen al diverse projecten gedaan. Macheo en Run for Rio hebben in samenwerking met de Wilde Ganzen het verschil gemaakt voor deze school door nieuwe toiletblokken te bouwen voor de ongeveer 1000 leerlingen van de school. Daarnaast is bij de bouw van de toiletten ook een project gestart om de ouders, leraren en kinderen te trainen de toiletten goed te gebruiken en de hygiëne te verbeteren. Deze trainingen zullen worden gegeven door de ‘Thika East District public Health Officer’. Daarbij zullen de betrokken ouders, leraren en kinderen worden aangemoedigd hun verworven kennis te delen met andere bewoners van hun leefgemeenschap. Macheo heeft veel ervaring met een dergelijke benadering in het verleden. Op deze manier wordt beoogd ook voor de langere termijn verbeteringen te bewerkstelligen.
De bouw van de toiletten is inmiddels bijna afgerond. Het aanbrengen van de septic tank onder de nieuwe meisjestoiletten stuitte letterlijk op een tegenvaller in de vorm van een groot granietblok in de ondergrond. Samen met de aannemer en uw gulle giften is deze tegenvaller opgelost en kunnen de toiletblokken in het nieuwe schooljaar in gebruik worden genomen.
Via een schoolsportdag op de St.Jozefschool, de beklimming van de Kilimanjaro door de familie Bellekom en de vaste structurele activiteiten van Run for Rio zijn de benodigde fondsen voor dit project geworven. Door de samenwerking met de Wilde Ganzen is het bedrag daarna bijna verdubbeld. Naast het project voor de bouw van de toiletblokken draagt Run for Rio financieel bij aan het Teenage Mother Project van Macheo, een project waarin tienermoeders pre- en postnataal ondersteund worden op diverse gebieden, zoals hygiëne, verwerven van inkomen, geboortebeperking ed. Aan het tienermoederprogramma doen in 2016 achttien zwangere tieners mee en 5 tienermoeders. Nadat vooraf opgestelde doelen zijn behaald, gaan de jonge moeders weer uit het project om zelfstandig verder te gaan.

Uw steun blijft nodig
Onze projecten kunt u financieel steunen door giften, donaties, nalatenschap of schenking op INGBank NL21INGB0000193157 of Rabobank NL57RABO00368010724 t.n.v. de Stichting Run for Rio te Wassenaar. Mede namens alle kansarme kinderen alvast uw hartelijke dank!

Meer informatie over de Stichting Macheo is te vinden op hun website www.macheo.org
Voor het werk van de Stichting Run for Rio kunt u informatie vinden op www.runforrio.com

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief

 

@wassenaarders

Sun Feb 25 18:37:00 +0000 2018

VVD (lijst 1) stelt graag Rebecca Baart op plaats 9 aan u voor #Wassenaar #VVD #GR2018 https://t.co/cfFpGmybXw
Sun Feb 25 17:35:40 +0000 2018

Inge Bunte (PvdA): Zeker zijn van bestrijding armoede en eenzaamheid #Wassenaar #PvdA #GR2018 https://t.co/OtGA7RVOit