zondag 18 februari 2018

A Algemeen

Kadernota 2018: Meer Wassenaarse samenleving, minder gemeente

Wassenaar - Het college van burgemeester en wethouders wil de gemeentelijke begroting aan het einde van de vierjarige raadsperiode in balans achterlaten. In de kadernota staan globaal de prioriteiten en de kosten van de gemeente Wassenaar voor de jaren 2018 – 2021. Het zwaartepunt van deze Kadernota ligt bij bezuinigingen. Deze zijn namelijk nodig om de begroting van de gemeente Wassenaar reëel, structureel en meerjarig sluitend te krijgen. De voorgestelde bezuinigingen blijven daarom niet zonder consequenties.

De Kadernota 2018 brengt deze consequenties in beeld, evenals de dilemma’s waar het college van burgemeester en wethouders voor hebben gestaan. De voorgestelde structurele bezuinigen lopen op van €1,8 miljoen in 2018 tot een bedrag van 2,3 miljoen in 2021.

Een materieel sluitend meerjarenbeeld
Met een motie heeft de gemeenteraad van Wassenaar tijdens de behandeling van de begroting in november 2016 er bij het college van burgemeester en wethouders op aangedrongen om een materieel sluitende begroting. Verder heeft de gemeenteraad aangegeven nauw betrokken te willen worden bij de totstandkoming van een reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting voor 2018-2021. In het bijzonder wilde de raad betrokken zijn bij het opstellen van de bezuinigingsvoorstellen die nodig zijn om het financiële meerjarenbeeld sluitend te krijgen. De urgentie van het materieel sluitend maken van het meerjarenperspectief wordt onderstreept door de provincie. Vanuit haar rol als financieel toezichthouder heeft het provinciaal bestuur van Zuid Holland aangeven dat de bezuinigingen op een concrete en realistische manier moeten worden ingevuld.

Kaders vanuit de gemeenteraad van Wassenaar: geen financiële pijn voor de burgers
De raad heeft de volgende randvoorwaarden aangeven:
- Het voorzieningenniveau in Wassenaar moet in principe in stand blijven. Bezuinigingen zoals het sluiten van het zwembad of andere ingrijpende maatregelen in het voorzieningenniveau zijn niet aan de orde.
- Er kan geen sprake zijn van lastenverhoging, de onroerendezaakbelasting gaat niet omhoog.

Meer Wassenaarse samenleving, minder gemeente
Mede gelet op de meegegeven kaders van de raad en de wettelijke taken die de gemeente dient uit te voeren is bezuinigen op dit moment niet meer mogelijk zonder tegen grote consequenties aan te lopen. Dit kan zijn voor de gemeentelijke organisatie, voor de samenleving in Wassenaar, of beide. Het college van burgemeester en wethouders kiest er dan ook voor om een aantal taken die belegd zijn bij de Werkorganisatie Duivenvoorde in de toekomst niet meer af te nemen. De gemeente kiest met deze taakstelling voor een duidelijk andere koers; een terugtrekkende koers van meer loslaten en meer vertrouwen op de eigen kracht van de Wassenaarse samenleving.

Dinsdag 27 juni 2017 wordt de Kadernota behandeld in de gemeenteraad.

Download hier de concept kadernota 2018 https://www.wassenaar.nl/portal-wassenaar/nieuws_297/item/kadernota-2018-meer-wassenaarse-samenleving-minder-gemeente_14488.html

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief

 

@wassenaarders

Fri Feb 16 17:06:39 +0000 2018

👓 Het laatste nieuws van 16-02-18 op https://t.co/K5sfMwtUnl - https://t.co/W9QgYBCPPS
Fri Feb 16 15:02:17 +0000 2018

VVD Wassenaar stelt voor Jan Anthonie Bruijn #Wassenaar #VVD #GR2018 https://t.co/6aH1OUhVZ3