woensdag 18 september 2019

P Politiek

Drijft waarnemend burgemeester Aptroot de gemeente Wassenaar op slinkse wijze in de fusiefuik?

Wassenaar - De colleges van Wassenaar en Voorschoten hebben de raden voorgesteld het beleid en de werk processen te harmoniseren. Wassenaar moet 4 juli hierover besluiten. Harmonisatie van beleid impliceert ook de harmonisatie van regelgeving wat de juridische vertaling van beleid is. Juridisch (wij noemen als voorbeeld het amendementsrecht) en praktisch is het onwenselijk. De raad die het eerste het besluit neemt, dwingt de raad van de andere gemeente hetzelfde besluit te nemen.

Democratische Liberalen Wassenaar weigert daarom een dergelijk besluit te nemen. Een dergelijk besluit is eigenlijk een besluit om te gaan herindelen. En dat is DLW geenszins van plan omdat ook afgesproken is dat slechts bepaalde taken gezamenlijk met Voorschoten worden uitgevoerd.

Er is een belangrijk verschil tussen deze ambtelijke samenwerking afgekort de GR WODV (een ambtelijke fusie) en een herindeling . Reeds bij een voorgenomen herindeling (een fusie) dragen de raden hun volledige autonomie over. Er is dan geen sprake meer van eigen beleid, de eigen politieke besluitvorming wordt aangetast.
Indien de raden een principebesluit nemen tot herindeling/fusie wordt het herindelingsproces gestart dat bestaat uit:
1. het samenvoegen van de ambtelijke organisaties, de ambtelijke fusie;
2. het harmoniseren van processen, beleid en regelgeving tussen de herindelingspartners, de fusie.

Het doel van de samenwerking was in 2012 dat bestuurskracht beter zou worden tegen lagere kosten. De totale bestuurlijke kosten stegen van 2012 tot 2016 van 22 naar 24,9 miljoen terwijl over het vrij besteedbare deel van 8 miljoen jaarlijks werd bezuinigd.

Gelet op het nu voorliggende voorstel constateert het college blijkbaar dat de harmonisatie van de inhoudelijke vakafdelingen, ondanks de ambtelijke fusie, niet is gelukt. Het gaat immers specifiek om de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van beleid en regelgeving (niet de vaststelling ervan).

De raad kan overigens geen besluit nemen over de harmonisatie van beleid, regelgeving en processen die bij wet exclusief aan het college en de burgemeester zijn toegekend. Dat gaat over 80% van het beleid, echter daaraan hebben de colleges niets aan gedaan. De griffier van Voorschoten maakt het wel heel bont en hij legde deze week onbevoegd een ontwerpbesluit voor aan de raad van Wassenaar. Blijkbaar is de fusie in het hoofden van bestuurders van Voorschoten en Wassenaar al een feit anders kan je dit alles niet bedenken. Wellicht is het ook opzet dat veel zaken ambtelijk en bestuurlijk een fiasco zijn.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief