zaterdag 24 augustus 2019

P Politiek

HartvoorWassenaar: Burgemeester onduidelijk

Wassenaar - De Wassenaarse financiën zijn de afgelopen jaren uit de hand gelopen. Geld wordt verspild. Burgemeester en Wethouders besturen het ambtelijk apparaat niet goed waardoor het te duur is en onvoldoende presteert. Ook nemen de wethouders besluiten die helemaal ingaan tegen wat mensen met een hart voor Wassenaar willen (bijv. de Warenar). De partijen die samen de meerderheid vormen (D66,CDA,GL,PvdA,Passie) zitten er bij en kijken er naar. Alleen de oppositie, zoals HartvoorWassenaar, is kritisch en probeert alles, om nog erger te voorkomen.

Na nog geen drie jaar D66,CDA,GL,PvdA,Passie, grijpt de provincie stevig in.
Er moet een sterke tijdelijke burgemeester komen, die een aantal dingen recht zet. Enerzijds maakt het ons gelukkig omdat daarmee een einde komt aan het ondermaatse bestuur en de verkwisting. Anderzijds is het natuurlijk zorgelijk en triest dat de “regerende” partijen (D66,CDA,GL,PvdA,Passie) niet in staat zijn tot het maken van fatsoenlijk beleid.
Omdat het van relatief korte duur is, en we weinig tijd hebben, kunnen we leven met de “stevige” en de zelfs wat autoritaire stijl van de tijdelijke burgemeester. Tenslotte, zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
Gelukkig bepalen de verkiezingen in maart 2018 of er een vooral beter bestuur gaat komen en Wassenaar weer “normaal” bestuurd wordt.

Maar ondertussen doet hij, wat al een aantal jaren geleden had moeten gebeuren. Het ambtenaren apparaat wordt opnieuw ingericht en er wordt fors op de kosten bespaard. Het is een goede aanvang van het weer op orde krijgen van de Wassenaarse financiën. Maar met deze stap zijn we er nog niet. Het zal nog een paar jaar duren voordat we kunnen spreken van een gezond huishoudboekje.
Voor HartvoorWassenaar is het verder gezond maken van de financiën een heel belangrijk uitgangspunt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is onze enige garantie voor een zelfstandig Wassenaar.

Waar we niet blij mee zijn, is de onduidelijkheid die de tijdelijke burgemeester laat bestaan over de zelfstandigheid van Wassenaar. Voor HartvoorWassenaar is hier geen enkele discussie. Er zijn meer dan 100 gemeentes in Nederland met hetzelfde inwoneraantal als Wassenaar en die doen het uitstekend. We hebben geen behoefte aan verdergaande samenwerking met Voorschoten. Dat Voorschoten niets liever wil dan fuseren met Wassenaar doet er niet toe. Wassenaar hoeft haar eigen zelfstandigheid niet op te offeren voor de problemen van Voorschoten. Vrijwel alle Wassenaarders die we spreken willen die zelfstandigheid.

Wassenaar is toe aan verkiezingen. Nog 40 weken. Het moet veel beter.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief