zondag 26 mei 2019

HartvoorWassenaar: Wassenaar zelfstandig!!

Wassenaar - HartvoorWassenaar staat pal voor de zelfstandigheid van Wassenaar. We hebben deze belofte gemaakt aan onze kiezers en we houden ons daaraan.
Er zijn meer dan 100 gemeentes in Nederland van de omvang van Wassenaar die zichzelf goed besturen en waarvan de zelfstandigheid niet ter discussie staat.

Daarom vragen we ons af waarom over de zelfstandigheid van Wassenaar wèl een discussie gevoerd gaat worden.
Voor een deel komt dat door Wassenaar zelf. Het financiële beleid van de afgelopen 5 jaar is onvoldoende geweest. Daarnaast wordt door de provincie de kracht van het bestuur als niet sterk beoordeeld. In Wassenaar wordt nu eindelijk de eerste stap gezet in de richting van gezondere financiën. HartvoorWassenaar is hierover tevreden.
En de kracht van het bestuur zal direct toenemen bij het benoemen van een nieuwe goede burgemeester, een capabele directeur van het ambtelijk apparaat en competente wethouders.

Maar de belangrijkste oorzaken liggen buiten Wassenaar. De provincie kijkt al jaren naar een fusie van Wassenaar. Lang was er de optie Wassenaar-Voorschoten-Leidschendam-Voorburg. Nu komen daar meer opties bij. Met Voorschoten, Den Haag, aansluiten bij Leiden. Allemaal opties die HartvoorWassenaar niet wil.
Maar alles is wel in een versnelling gekomen door de zeer slechte financiele toestand van Voorschoten. Voorschoten moet fuseren. Het liefst met Wassenaar. En zo wordt Wassenaar in het fusieproces gezogen.

De burgemeester van Voorschoten heeft onlangs het bestuur van Wassenaar gevraagd of die een fusie met Voorschoten uitsluit. HartvoorWassenaar vindt dit een vraag voor de raad en heeft zelf aan de raad voorgesteld om vast te stellen dat Wassenaar een fusie met Voorschoten uitsluit. We wilden wel eens weten hoe de verschillende partijen er over dachten. Tot onze verbazing wilde men een fusie met Voorschoten niet uitsluiten. Eerst moest het aangekondigde onderzoek worden afgewacht.

Welk onderzoek?
Gelukkig mag een provincie niet zomaar een gemeente laten samengaan met een andere gemeente. De gemeente zelf moet het willen, tenzij er zeer grote financiele of bestuurlijke problemen zijn Daar is in Wassenaar geen sprake van. Dus moet een extern onderzoek uitwijzen wat het beste is voor Wassenaar.
Zo heeft de Burgemeester besloten in overleg met de Provincie. De Wassenaarse raad is om niets gevraagd en is daarmee, tot ontsteltenis van vrijwel alle partijen, buiten spel gezet. Wij denken dat dit een botte en onverantwoordelijke beslissing is.

Uiteindelijk gaat de raad toch echt over een fusie. En daarmee wordt dit inzet van de volgende verkiezingen.
De komende periode zullen we u goed informeren over de argumenten om zelfstandig te blijven.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een zelfstandig dorp in balans

Advertorial

Monuta 500px

Bijzonder afscheid regelen?

Het voorbereiden van een uitvaart is een emotioneel traject. In een relatief korte tijd moet er veel geregeld worden. Een periode waarin eigenlijk tijd en aandacht voor het verlies centraal moet staan. Bij Monuta proberen we het traject zo prettig en waardig mogelijk te laten verlopen. Met onze jarenlange ervaring helpen wij u graag in deze moeilijke periode. We nemen u de zorg uit handen, zodat u rustig afscheid kunt nemen. Lees meer.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief