woensdag 22 mei 2019

P Politiek

Behoud van eigen politiebureau Wassenaar inzet burgemeester Aptroot

Wassenaar - De politie-eenheid Den Haag heeft burgemeester Aptroot geïnformeerd over hun huisvestingsplan(Huisvestingsplan Eenheid Den Haag 2017-2025’).Dit in het kader van het streven naar efficiënte en betaalbare huisvesting. Uit de berichtgeving van de politie blijkt dat het zeer waarschijnlijk is dat het Wassenaarse politiebureau niet in de huidige vorm blijft bestaan. De politie heeft aangegeven de komende periode hierover met burgemeesters in overleg te gaan. Burgemeester Aptroot zet in op het behoud van een eigen politiebureau in Wassenaar.

Burgemeester Aptroot: ,,Ik heb kennisgenomen van de plannen van de politie. Ik vind het buitengewoon belangrijk dat Wassenaar een eigen politiebureau behoudt. Voor mij is het uitgangspunt dat de veiligheid in Wassenaar moet worden gewaarborgd. De politiezorg moet op niveau blijven: er moeten voldoende agenten aanwezig zijn in de wijken en onze inwoners, onder wie ook veel ouderen, moeten óók fysiek aangifte kunnen blijven doen’.

Advertorial

Monuta 500px

Bijzonder afscheid regelen?

Het voorbereiden van een uitvaart is een emotioneel traject. In een relatief korte tijd moet er veel geregeld worden. Een periode waarin eigenlijk tijd en aandacht voor het verlies centraal moet staan. Bij Monuta proberen we het traject zo prettig en waardig mogelijk te laten verlopen. Met onze jarenlange ervaring helpen wij u graag in deze moeilijke periode. We nemen u de zorg uit handen, zodat u rustig afscheid kunt nemen. Lees meer.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief