donderdag 22 februari 2018

P Politiek

Partij van de Arbeid: bied kinderen de helpende hand!

Wassenaar - Staatsecretaris Klijnsma heeft aan de gemeenten jaarlijks € 100.000 extra beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Dat geld hoeft echter niet persé aan dat doel besteed te worden. Om te voorkomen dat het geld aan andere zaken wordt besteed, bijvoorbeeld aan lantarenpalen, heeft de PvdA in de gemeenteraad ervoor gepleit dit geld te oormerken. Hierdoor komt dit geld nu daadwerkelijk terecht bij de Wassenaarse kinderen die deze steun in de rug hard nodig hebben.

Burgerraadslid Inge Bunte “Er is nog meer goed nieuws te melden. Tot voor kort kwamen kinderen uit gezinnen met een inkomen tot c.a. 110 % van de bijstandsnorm in aanmerking voor extra steun in de vorm van schoolspullen of contributie van een club. Vorige week stond een artikel van de Stichting Leergeld in De Wassenaarse Krant. Daaruit blijkt dat gezinnen die inkomsten hebben onder de norm van 130% van de bijstand ook een beroep kunnen doen voor extra ondersteuning van de stichting voor hun kinderen. Wat betekent dat in euro’s? Volgens de website van de gemeente is dat inkomen voor een alleenstaande ouder netto € 1282,47 per maand en voor gehuwden of samenwonenden € 1.832,10. Dus ouder(s) die hieronder zitten kunnen hier een geslaagd beroep op doen”.

Raadslid Jan van Noort “Maar daarmee zijn we er nog niet. Er zijn ook ouders die een inkomen hebben dat hoger is dan 130% van de bijstandsnorm maar door schuldsanering houden die circa 90% van de bijstandsnorm over. Zij zouden tot voor kort door de hoogte van het inkomen niet in aanmerking komen voor hulp door de Stichting Leergeld. De PvdA heeft ervoor gezorgd dat ook die groep in aanmerking komt. Kunnen we nu in Wassenaar tevreden zijn? Henri van Smirren, burgerraadslid, “zeker niet, door deze regels te verruimen is het in de praktijk nog niet geregeld. Er zijn ouders die de weg nog niet weten te vinden en schaamtegevoel is naar verluidt nog steeds een belangrijke drempel. Voorlichting, laagdrempeligheid en privacy zijn daarom erg belangrijk”

De PvdA is bezig met het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De bestrijding van armoede onder kinderen is belangrijk thema. Als u met betrekking tot dit thema ideeën of suggesties en met ons wilt delen, laat het ons weten door te bellen met nummer 06 22939509 (Jan van Noort).

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief

 

@wassenaarders

Thu Feb 22 14:12:27 +0000 2018

Herenteam Wassenaarse Volleybal Vereniging strijdend ten onder. #Wassenaar #Volleybal #WVV https://t.co/jp7Z9F2KBA
Thu Feb 22 12:24:33 +0000 2018

SGW toetst stemlokalen op toegankelijkheid #Wassenaar #SGW #GR2018 https://t.co/FWPtLrFP3v