woensdag 21 februari 2018

P Politiek

PvdA: ‘Waar te bouwen voor een vitaal Wassenaar?’

Wassenaar - Maandagavond 27 november wordt de brief van het College van B&W over mogelijk woningbouwlocaties in ons dorp besproken in de commissie Ruimte en Economie. De brief is geagendeerd door de fracties van de PvdA en D66. De PvdA fractie heeft na de vaststelling van de woonvisie in april 2016 bij wethouder Maat erop aangedrongen een verkenning te verrichten naar locaties waar in ons dorp nog kan worden gebouwd. In de raadpleegbrief worden een aantal locaties genoemd waar al bouwplannen voor zijn of die daarvoor geschikt kunnen worden gemaakt.

PvdA raadslid Jan van Noort: ‘het is goed dat deze brief er nu is en als uitgangspunt kan worden gebruikt om het beleid op volkshuisvesting voor de komende jaren verder te ontwikkelen. We weten nu wel voor wie we willen gaan bouwen en waar dat eventueel zou kunnen, maar het is ook van belang om te beoordelen voor welke doelgroepen op de genoemde locaties dat het beste kan. Op termijn zijn bijvoorbeeld de seniorenwoningen aan de Van Rechterstraat aan vervanging toe en daar zijn wat de PvdA betreft goede mogelijkheden om woningen voor ouderen én jongeren te bouwen.’ Henri van Smirren, PvdA burgerraadslid in de commissie ruimte en economie, voegt toe: ‘de visie en de raadpleegbrief kunnen nu worden vertaald naar een integraal beleidsplan op Volkshuisvesting. Op die manier wordt de visie aan de beschikbare locaties uit de raadpleegbrief gekoppeld, kunnen de kaders door de raad per locatie worden vastgesteld en kunnen de woningbouwcorporaties in gesprek gaan met bewoners en omwonenden van de betrokken locaties om te bezien wat wordt gebouw’. Inge Bunte, PvdA burgerraadslid in de commissie mens en maatschappij vervolgt: ‘Wassenaar vergrijst in hoog tempo en het is noodzakelijk om in de komende jaren stappen te zetten om daar waar mogelijk te bouwen. Alleen dan kunnen we jongeren in Wassenaar vasthouden en houden we een vitaal dorp waardoor onze voorzieningen overeind blijven wat belangrijk is om onze zelfstandigheid als Wassenaar te behouden.’

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief

 

@wassenaarders

Wed Feb 21 10:44:26 +0000 2018

The Tickets in Bibliotheek Wassenaar #Wassenaar #OBVW #TheTickets https://t.co/6tXsFiG1Vc
Wed Feb 21 09:34:06 +0000 2018

VVD (lijst 1) stelt graag Gerbrand Nijman op plaats 10 aan u voor #Wassenaar #VVD #GR2018 https://t.co/2xJv9TDpVi