woensdag 21 februari 2018

P Politiek

De financiële reserves van de gemeente Wassenaar zijn op orde

Wassenaar - De website waarstaatjegemeente.nl van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is een betrouwbare van informatie. Volgens deze website behoren de reserves van Wassenaar tot de hoogste van Nederland. In 2013 stonden we op de 7e plaats, in 2015 op de 6de plaats. Een andere betrouwbare bron vormt het, door de accountant goedgekeurde, jaarverslag van de gemeente. Volgens het jaarverslag over 2016 bedragen de reserves van 77,3 Miljoen €. Dit is fors op een totale begroting van bijna 60 Miljoen €.

Wie voor zijn informatie over de gemeentelijke financiën enkel afhankelijk is van De Wassenaarse Krant wordt gemakkelijk op het verkeerde been gezet. Twee weken geleden schreef Hart voor Wassenaar dat de algemene reserve gedaald was van 50,3 Miljoen € in 2014 tot 34,1 Miljoen € in 2017. Dit is wat de Engelsen noemen ‘Cherry-picking’. Uit alle gegevens die beschikbaar zijn kies je alleen die gegevens die je goed uitkomen.

Want de reserves van de gemeente Wassenaar bestaan niet alleen uit de algemene reserve. Naast de algemene reserve zijn er bestemmingsreserves en voorzieningen. Deze dalen zoals Hart voor Wassenaar aangeeft. Maar de bestemmingsreserves zijn in dezelfde periode gestegen van 10 Miljoen € naar 20 Miljoen €. De gemeenteraad heeft geld, uit de algemene reserve, opzij gezet voor een specifiek doel (bv de kosten voor het zwembad).

Behalve de reserves zijn ook de voorzieningen met ruim 5 Miljoen € gestegen van 12,7 Miljoen € in 2014 en 18,1 M€ in 2017. In 2016 heeft de gemeenteraad 4 Miljoen € in de voorziening voor het onderhoud van de wegen gestoken en ruim 1 Miljoen € in de voorziening voor het vervangen van de riolering. Hiermee zijn onder meer wegen in het dorpscentrum opgeknapt, zoals de Lange Kerkdam, het Molenplein en de Johan de Witstraat.

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de financiële reserves van de gemeente Wassenaar over de periode 2014 – 2017. Hier is ook het resultaat van de begroting meegenomen. Zoals blijkt uit de grafiek is het resultaat meestal positief. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de reserve. Het resultaat voor 2017 is nog niet bekend.

Wie deze cijfers op zich laat inwerken ziet dat de totale reserves in de periode 2014-2017 met ongeveer 10 M€ zijn afgenomen, van 80 naar 70 M€. Het moge duidelijk zijn dat de financiële reserves van de gemeente Wassenaar goed op orde zijn.

Namens het CDA-Wassenaar
Hubert Schokker (Commissielid)
Mark Knevel (Raadslid)

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief

 

@wassenaarders

Wed Feb 21 10:44:26 +0000 2018

The Tickets in Bibliotheek Wassenaar #Wassenaar #OBVW #TheTickets https://t.co/6tXsFiG1Vc
Wed Feb 21 09:34:06 +0000 2018

VVD (lijst 1) stelt graag Gerbrand Nijman op plaats 10 aan u voor #Wassenaar #VVD #GR2018 https://t.co/2xJv9TDpVi