zaterdag 17 augustus 2019

P Politiek

HartvoorWassenaar: We blijven zelfstandig

Wassenaar - We hebben al vastgesteld dat een overname van Wassenaar voor de Wassenaarders geen voordelen biedt. We verwachten dat de voorzieningen afnemen (op termijn het zwembad, de Warenar, de bibliotheek, om een paar te noemen), dat het onderhoud aan het groen en de wegen niet zal toenemen (waarom extra geld naar Wassenaar?), en dat de forse toename van huizenbouw in Wassenaar veel groen zal kosten, en veel verkeersdruk en vervuiling zal opleveren.

Lang is door de overheid gepreekt dat een grotere gemeente financiële voordelen oplevert voor de bewoners. Algemeen wordt nu erkend dat zo’n verhaal naar het rijk der fabelen is vertrokken. Vele onderzoeken zijn tot de conclusie gekomen dat een grotere gemeente op z’n best niet goedkoper voor de bewoners wordt. Het goede van deze onderzoeken is, dat ze echt onafhankelijk zijn, uitgevoerd door universiteiten en met hoge geloofwaardigheid. En ook, ze worden door Den Haag niet tegengesproken.

Wat ook wordt vastgesteld is dat er vaak stevige bezuinigingen nodig zijn. De kosten nemen niet af, dus moet op andere dingen gekort worden. De dienstverlening door de gemeente wordt daardoor minder, wachttijden lopen op als je de gemeente nodig hebt, en het kantoor van de gemeente wordt gecentraliseerd. Paspoort?: twee keer naar Den Haag rijden. Vragen aan de gemeente? Je krijgt iemand aan de lijn die de lokale situatie niet snapt. Als je al iemand aan de lijn krijgt, want liever per e-mail.
En je ziet maatregelen die “ongezellig” zijn. Zoals bijvoorbeeld parkeerheffing, waar nu nog de blauwe zone is. Of toch wat minder schoonmaken. En verenigingen krijgen minder subsidie.

Ook blijkt uit die onderzoeken dat de afstand tussen bestuur (college van Burgemeester en Wethouders) en de mensen in het dorp toeneemt. Stel, je bent burgemeester van de grote stad (Den Haag, 525.000 inwoners), of wethouder. En er komt zo’n plukje als Wassenaar bij (26.000 inwoners). Hoeveel tijd heb je dan voor dat plukje? Horen burgemeester en wethouders van de grote stad onze protesten tegen de sluiting van de Warenar?

In Nederland zijn nu net geen 400 gemeentes, waarvan ongeveer 200 gemeentes kleiner dan Wassenaar. Die kunnen zichzelf ook besturen. En Wassenaar al helemaal.

Wij zijn onvoorwaardelijk voorstander van een zelfstandig Wassenaar. We weten dat fusie niets brengt. We begrijpen ook niet waarom de provincie zo aandringt.

Voorwaarde is wel dat we ons zelf beter moeten gaan besturen. Maar daarover gaan de Wassenaarders bij de komende verkiezingen beslissen.
Voor een warm en kloppend, zelfstandig HartvoorWassenaar.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een dorp in balans

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief