woensdag 22 mei 2019

P Politiek

Lokale politiek: Het blijft mensenwerk

Wassenaar - Verleden week ging de Kieswijzer van start. Een mooi journalistiek initiatief. Als lijsttrekker van Lokaal Wassenaar! had ik zelf al eerder de verkiezingsprogramma's van de Wassenaarse partijen naast elkaar gelegd. Het is bemoedigend om te constateren dat er veel overeenkomsten zijn. Dat belooft veel goeds voor de coalitiebesprekingen na de verkiezingen 21 maart. Het ziet er naar uit dat een volgende coalitie invulling kan geven aan dat wat de Wassenaarders belangrijk vinden voor ons dorp. Over onze zelfstandigheid zijn alle partijen het met elkaar eens. Gelukkig hoeven wij het daarover in de campagne dus niet meer te hebben. Nu ook onze burgemeester heeft aangegeven dat Wassenaar zelfstandig kan blijven wordt de vraag interessant wat voor gemeente Wassenaar wil zijn. Nu en in de toekomst. Daar gaat het dus om bij deze verkiezingen.

Waar gaat Lokaal Wassenaar zich sterk voor maken? Wat zijn onze kernpunten? Wij zijn voor een zelfstandige en krachtige gemeente. Dat kan alleen met een goed bestuur en een degelijk financieel beleid. Een dorp waar iedereen meedoet. Lokaal Wassenaar! is sociaal en toegankelijk, een partij voor alle Wassenaarders. Wij maken ons sterk voor een groene gemeente die klimaatneutraal is. Een goed economisch beleid is een voorwaarde voor het welzijn van alle Wassenaarders. Onnodige regelgeving mag hierbij niet in de weg staan. De dienstverlening voor ondernemers kan beter. Daar moet verandering in komen. De gemeente mag geen hinderpaal zijn voor gezonde economische ontwikkelingen. Verkeersproblemen moeten voortvarend worden aangepakt. Met elkaar zijn wij het eens over de ondertunneling van de A44. Maar dat is niet genoeg en duurt lang. Een betere aansluiting op het openbaar vervoer is nu noodzakelijk. Daarnaast moeten innovatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld de aanleg van een Lightrail op de kaart worden gezet.

Bij lokale verkiezingen gaat het niet alleen om verkiezingsprogramma's. Lokale politiek is praktische politiek. Het gaat om mensenwerk. Daarom gaan wij 21 maart niet alleen stemmen op programma's. Wij gaan stemmen op mensen. In het stemhokje brengen wij onze stem uit op een vrouw of man die wij vertrouwen, waar wij respect voor hebben. Lokaal Wassenaar! begrijpt dat goed. Onze kandidaten zijn verankerd in de Wassenaarse samenleving. Zij zijn actief betrokken bij ons verenigingsleven en maatschappelijke instellingen. Wassenaar heeft als zelfstandige gemeente een krachtig, deskundig en integer bestuur nodig. De kandidaten van Lokaal Wassenaar! staan klaar om hieraan een forse bijdrage te leveren.

Lokaal Wassenaar! Bert Ooms Lijst8 Nummer1

Advertorial

Monuta 500px

Bijzonder afscheid regelen?

Het voorbereiden van een uitvaart is een emotioneel traject. In een relatief korte tijd moet er veel geregeld worden. Een periode waarin eigenlijk tijd en aandacht voor het verlies centraal moet staan. Bij Monuta proberen we het traject zo prettig en waardig mogelijk te laten verlopen. Met onze jarenlange ervaring helpen wij u graag in deze moeilijke periode. We nemen u de zorg uit handen, zodat u rustig afscheid kunt nemen. Lees meer.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief