woensdag 22 mei 2019

P Politiek

Lokaal Wassenaar! voor behoud van Wassenaar

Wassenaar - Bent u ook zo trots op ons dorp? Elke keer opnieuw als ik door het dorp fiets zie ik de bijzondere gebouwen. Een grote afwisseling tussen oude en nieuwe bebouwing. Dat is ook wat ons dorp zo uniek maakt. De historische bebouwing laat zien hoe Wassenaar is ontstaan en ontwikkeld. De historie draagt ook bij aan onze toekomst.

Om dit te behouden is onder verantwoording van wethouder Inge Zweers de Jong een nieuw erfgoedbeleid opgesteld. Dit beleid is gericht op een zorgvuldige en afgewogen wijze het cultuurhistorisch erfgoed in een goede staat door te geven aan volgende generaties, zodat ook zij daar voor hun toekomst op kunnen voortbouwen en het kunnen blijven zien, beleven en ervaren. Daarbij gaat het niet alleen om Behouden, versterken en benutten van de cultuurhistorische kwaliteiten. Ook hoort daar een vernieuwing bij met herbestemming en verduurzaming. Op die manier blijven al die mooie gebouwen en locaties behouden met historie, maar ook met een nieuwe toekomst. Elk monument is uniek en vertelt zijn eigen verhaal; er moet dus ruimte zijn voor maatwerkoplossingen.

Net als de Structuurvisie Landgoed aan zee draagt het erfgoedbeleid bij aan de ontwikkeling van ons dorp. Maar dan wel met behoud van belangrijke waarden.
Lokaal Wassenaar! Staat voor bescherming van het waardevolle, maar gericht op de toekomst. Dat betekent dat wij de komende periode ons ook richten op ondersteuning bij het behoud. Daarbij vinden wij dat ook de gemeente een rol heeft.

Bart Boon

Stem voor ons mooie dorp, stem voor Lokaal Wassenaar!
Lokaal Wassenaar! Is de nieuwe lokale partij voor alle Wassenaarders. Passie voor Wassenaar en WatWassenaarWil hebben hun krachten gebundeld en gaan samen verder als Lokaal Wassenaar! DE partij voor een zelfstandig Wassenaar.

Advertorial

Monuta 500px

Bijzonder afscheid regelen?

Het voorbereiden van een uitvaart is een emotioneel traject. In een relatief korte tijd moet er veel geregeld worden. Een periode waarin eigenlijk tijd en aandacht voor het verlies centraal moet staan. Bij Monuta proberen we het traject zo prettig en waardig mogelijk te laten verlopen. Met onze jarenlange ervaring helpen wij u graag in deze moeilijke periode. We nemen u de zorg uit handen, zodat u rustig afscheid kunt nemen. Lees meer.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief