maandag 25 maart 2019

P Politiek

HartvoorWassenaar: Goed besturen!

Wassenaar - Het kost een paar weekjes om de goede politieke partijen bij elkaar te brengen, maar dan heb je ook wat. Dus we moeten nog even geduld hebben voordat we weten welke partijen samen een meerderheid (ten minste 11 zetels) in de raad (van 21) vormen. Zij wijzen dan ook de wethouders aan. Het móét goed zijn. Goed bestuur is essentieel voor de toekomst van Wassenaar. Sowieso, maar nu vooral ook om onze zelfstandigheid zeker te stellen.

Goed bestuur
Goed bestuur betekent een degelijke samenwerking van partijen. Maar ook een degelijke oppositie, die goed oplet en er voor zorgt dat het bestuur bij de les blijft. In beide rollen voelt HartvoorWassenaar zich stevig. We zijn tenslotte de tweede partij van Wassenaar. En ons team is er klaar voor en staat te popelen.

Wassenaarse partij
Wat de afgelopen jaren bij gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk werd, is dat plaatselijke partijen groeien. In het begin, toen de eerste plaatselijke partijen aan gemeenteraadsverkiezingen deelnamen, waren het vaak tegen- of antipartijen. Na een stevig incident (forse belastingverhoging, of falen van de gevestigde orde) en met goed klinkende kreten als "het moet anders" trokken zij kiezers aan.

Meestal waren die partijen geen heel lang leven beschoren.
Maar wanneer het kaf van het koren wordt gescheiden zie je een enkele solide plaatselijke partij goed doorgaan.
Wij denken dat in Wassenaar een of misschien twee serieuze Wassenaarse partijen naast en met de landelijke partijen voor een dorp in balans gaan zorgen. Bij de vorige verkiezingen hadden de plaatselijke partijen 7 zetels, deze verkiezingen zijn het er 8 (van de in totaal 21 zetels, ofwel 40%). Een gestage, maar vooral zekere trend.

Wassenaarse kiezers
Het kost tijd om als Wassenaarse partij verankerd te worden in de Wassenaarse samenleving. Het heeft te maken met betrouwbaarheid, goed begrijpen hoe Wassenaarders over dingen denken, en vooral ook gewoon hard werken. Je mag geen (echte) fouten maken, het team moet hecht en betrouwbaar zijn en je moet veel communiceren. En op de juiste momenten de juiste beslissingen nemen die draagvlak bij de Wassenaarders hebben. Want zo leren de Wassenaarse kiezers je langzaam kennen.
En dan pas verdien je hun vertrouwen en krijg je hun stem.

HartvoorWassenaar
Steeds meer Wassenaarders herkennen dat er plaatselijke onderwerpen zijn en dat er verschil is met landelijke onderwerpen. We hebben gemerkt dat veel Wassenaarders bewust om de inhoud voor een Wassenaarse partij kiezen. Dat is mooi. Het zorgt voor een dorp in balans.
Het verplicht ons om dé solide Wassenaarse partij te zijn.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide. Voor een dorp in balans.