maandag 25 maart 2019

P Politiek

Informateur Dick Sluimers adviseert Wassenaar een college te formeren van VVD, HVW en CDA

Wassenaar - Informateur Dick Sluimers concludeert uit de gevoerde gesprekken dat de voorkeur uitgaat naar een coalitie tussen VVD, Hart voor Wassenaar en CDA. Deze coalitie herbergt twee winnaars en verhoudingsgewijs de kleinste verliezer van de verkiezingen. In die zin doet een dergelijke coalitie recht aan de verkiezingsuitslag en vormt met 12 van de 21 zetels een werkbare meerderheid.

Hij beveelt de drie betrokken partijen aan zo snel mogelijk formatieproces ter hand te nemen. Er is een grote mate van overeenstemming tussen alle partijen over een aantal belangrijke dossiers.

In het verdere verloop van het formatieproces kan dan bezien worden of en in welke mate andere partijen bereid zijn mee te denken met de coalitiebesprekingen en in hoeverre een uiteindelijk coalitieakkoord door een of meerdere andere partijen kan worden gesteund.