woensdag 20 februari 2019

P Politiek

VVD, HartvoorWassenaar en CDA: Coalitie 2018!

Wassenaar - De VVD, HartvoorWassenaar en het CDA Wassenaar hebben besloten om met elkaar coalitie-onderhandelingen te starten. We hebben er alle vertrouwen in dat we de grote uitdagingen voor de toekomst van Wassenaar gezamenlijk goed aan kunnen pakken. Samen willen we ons inzetten om de zelfstandigheid van Wassenaar duurzaam zeker te stellen. Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig dat we het bestuur van Wassenaar goed organiseren. En vooral ook binnen de grenzen van de financiële mogelijkheden te blijven door goed financieel beleid te voeren. Een belangrijke opdracht voor ons is om dit snel en goed voor elkaar te krijgen. We kunnen ons dan direct richten op de andere belangrijke zaken voor Wassenaar.
Tot die belangrijke onderwerpen rekenen we in ieder geval de dienstverlening aan de inwoners waaronder afvalinzameling, ondersteuning van hen die extra hulp nodig hebben, ondertunneling N44, oplossing verkeer Rozenplein, goed ouderenbeleid en aandacht voor de ondernemers.

Alle Wassenaarders
Omdat deze coalitie er voor alle Wassenaarders wil zijn, zullen we nadrukkelijk samenwerking zoeken met de andere fracties in de raad. We willen graag samen vorm geven aan de toekomst van ons dorp. We doen een beroep op hen om die samenwerking te koesteren, in plaats van de tegenstellingen op te zoeken.

Vertrouwen
Het grote doel van VVD, HartvoorWassenaar en CDA is het vertrouwen van alle Wassenaarders in hun bestuur te laten groeien. En dat willen we samen doen.

VVD, Caroline Klaver-Bouman
HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
CDA Wassenaar, Hubert Schokker