zaterdag 16 februari 2019

P Politiek

PvdA vragen over methodes Sociale Recherche!

Wassenaar - In de Volkskrant van 16 juni jl. staat een artikel over de methodes die in het land door de sociale recherche worden gebruikt. Het artikel maakt melding van het gebruik van verborgen camera’s en het volgen van burgers door zogenaamde gps-trackers. Methodes die een forse inbreuk plegen in de privacy van burgers en in het strafrecht pas mogen worden ingezet na uitdrukkelijke toestemming van het Openbaar Ministerie of een rechter.

Worden deze methodes ook in Wassenaar toegepast? De PvdA fractie stelde deze vraag in de commissie Sociaal Domein aan verantwoordelijk wethouder Inge Zweerts-de Jong. De wethouder gaf aan dat het haar niet bekend is dat de sociale recherche die werkt voor de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg ook gebruik maakt van deze methodes. Wel is de handhaving volgens de Wethouder geïntensiveerd en worden er meer controlebezoeken uitgevoerd.

PvdA commissielid Inge Bunte: ‘we wachten helaas al enkele jaren op het beleidsplan hoogwaardig handhaven dat er nog niet is. Het is goed om daar niet op te wachten maar nu, mede naar aanleiding van het verontrustend artikel in de Volkskrant, de grens tussen wat wel en niet geoorloofd te bespreken. Uitkeringsfraude is verwerpelijk en moet natuurlijk worden aangepakt maar het doel en de middelen moeten wel in balans zijn met elkaar!’