zaterdag 16 februari 2019

P Politiek

Rechter fluit gemeente Wassenaar terug. PvdA wil duidelijkheid keukentafelgesprekken

Wassenaar - Een van de belangrijkste verandering in de zorg in de afgelopen jaren is de decentralisatie van taken van het Rijk naar de gemeenten. De gedachte daarbij was dat een gemeente dichter bij de burger staat en beter in staat is om te beoordelen wat iemand nodig heeft aan maatschappelijk ondersteuning, bijvoorbeeld de benodigde huishoudelijk hulp of bijvoorbeeld een traplift. Om dat goed te kunnen beoordelen dient de gemeente een zogenoemd ‘keukentafelgesprek te houden”. Hierin kan samen met degene die een beroep doet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden besproken wat nodig is en wat bijvoorbeeld nog door iemand zelf, diens familie of kennissen kan worden gedaan.

Het keukentafelgesprek is daarom uitermate belangrijk en een grote verantwoordelijkheid van de gemeente. De PvdA heeft de decentralisatie in dit kader op de voet gevolgd. Telkenmale is door de PvdA gevraagd aan het (vorige) College van B&W hoe de uitvoering van de keukentafelgesprekken liep en steeds werd door het College gemeld dat dit goed ging. Er was voor de PvdA geen aanleiding om anders te veronderstellen. Grote schrik was er dan ook bij de sociaal democraten toen de gemeente Wassenaar recent door de rechtbank in Den Haag, in niet mis te verstane bewoordingen, werd teruggefloten vanwege onzorgvuldig handelen. Op de aanvraag van een inwoner was afwijzend beslist zonder dat een keukentafelgesprek had plaatsgevonden. De inwoner had de gemeente in het kader van de WMO om individuele hulp gevraagd om te kunnen deelnemen aan rolstoelhockey en andere activiteiten.

PvdA raadslid Jan van Noort: ‘een onverkwikkelijke zaak, ook omdat de bezwarencommissie van de gemeente zelf al had geoordeeld dat de procedure onzorgvuldig was verlopen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Een inwoner die lang moet wachten op benodigde ondersteuning en proceskosten hadden hier kunnen worden voorkomen! Ik heb daarover direct vragen gesteld aan het nieuwe College van B&W. Hoe gaat de gemeente voorkomen dat dit weer kan gebeuren?’

De PvdA in Wassenaar heeft een Ombudsteam. Indien u vindt dat u onjuist bent behandeld door de gemeente in dit soort kwesties kunt u daarbij melding maken! Ook voor andere kwesties waarbij u vastloopt bij organisaties kunt u daar terecht. Tel. 06-22206859