zaterdag 16 februari 2019

P Politiek

Partij van de Arbeid Vervolg handhaven fietsverbod Langstraat

Wassenaar - Enkele weken geleden heeft de PvdA in een persbericht te kennen gegeven dat er beter gehandhaafd dient te worden inzake o.a. het fietsverbod in de Langstraat. De PvdA-fractie stelde hierover tegelijkertijd vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Na het verschijnen van het persbericht hebben veel inwoners hun ergernis over het gebrek aan handhaving aan de fractie van de PvdA geuit. Er kwam een verontrustend beeld uit deze reacties. Niet alleen fietsers vormen een ergernis, ook auto’s en vrachtwagens in het centrum leveren veel hinder op. Voorbeelden hiervan zijn: het tussentijds verzetten van de parkeerkaart waardoor parkeerplaatsen langdurig worden bezet, de afgesproken laad- en los tijden en plaatsen van winkels worden niet nageleefd, vrachtwagens rijden achteruit waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ook kwam de wens van inwoners van de wijk Jeruzalem om in deze wijk betaald parkeren met ontheffing voor de bewoners in te voeren.

Inmiddels heeft het college van B&W geantwoord. Het komt erop neer dat men de problemen erkent, dat het fiets- en fietsparkeerverbod gehandhaafd dienen te worden, maar dat er dit jaar nog geen extra BOA’s (Bijzonder Opsporings Ambtenaren) aangesteld worden. De prioritering van de handhaving zal na 1 januari 2019 opnieuw worden bekeken. Tot die tijd kan het fietsgedrag in de Langstraat wel in het kader van reguliere controles worden meegenomen. De PvdA-fractie vindt echter dat daar niet op kan worden gewacht en de problemen nu moeten worden aangepakt! PvdA commissielid Inge Bunte: “Juist het feit dat er helemaal niet gehandhaafd wordt is de grootste ergernis. Onze inwoners willen een veilig winkelgebied. Dus gemeente, stel prioriteiten en ga aan de slag!”.