zaterdag 16 februari 2019

P Politiek

Te dure watermeters DUNEA

Het CDA Wassenaar werkt aan een mooi dorp van ons samen. Waarin een ieder tot zijn recht kan komen en kan doen waar hij goed in is. Zo vormen we samen een mooi geheel: de Wassenaarse gemeenschap. CDA Wassenaar is er graag voor de burgers. Van hen horen wij wat er speelt in de Wassenaarse gemeenschap. Zo hoorde Daniëlle Starrenburg (commissielid voor het CDA) recentelijk over de onnodig te dure watermeters van Dunea. Al eerder is in deze krant bericht dat zij grote watermeters hebben geplaatst. Mesen die een dergelijke watermeter in huis hebben, betalen in vergelijking met anderen te veel vastrecht. Al in februari 2018 is vanuit de gemeenteraad aangestuurd op een oplossing voor dit probleem, dat ondertussen – zo hebben wij vernomen – nog niet is opgelost. Voor de CDA-raadsfractie voldoende reden om hier werk van te maken.

Ook CDA-raadslid René Beerepoot vindt het onredelijk om het risico hiervan bij de onwetende burger te leggen. Wat weet die van een watermeter die wordt geplaatst door een specialist? De Wassenaarse burger mag hier niet de dupe van worden. Overigens speelt dit probleem niet alleen in Wassenaar, maar ook daarbuiten. Een reden temeer om te bezien of er binnen de regionale politiek een vuist kan worden gemaakt, om zo tot een oplossing te komen. Daarom gaan René Beerepoot en Daniëlle Starrenburg namens het CDA Wassenaar het college schriftelijke stellen. Ze willen de huidige stand van zaken weten en binnen de gemeenteraad gaan ze bezien welke verdere stappen genomen moeten worden om te komen tot een goede oplossing van dit probleem.