woensdag 18 september 2019

E Events

Gemeente Wassenaar hijst regenboogvlag tijdens Coming Out Day

Wassenaar - Overal in Nederland vonden gisteren op Coming Out Day 2018 evenementen plaats om de vrijheid om jezelf te kunnen zijn te vieren. Zo hingen meerdere ministeries en gemeenten de regenboogvlag uit. Dit gebeurde ook in de gemeente Wassenaar.

Regenboogvlag
Namens het college van de gemeente Wassenaar hees wethouder Inge Zweerts de Jong gisterochtend de regenboogvlag bij Raadhuis De Paauw. Wethouder Inge Zweerts de Jong: "Gelukkig wonen we in een land waar je mag zijn wie je bent. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het soms lijkt. Er zijn nog altijd landen in de wereld waar homoseksualiteit zelfs strafbaar is. Maar ook in ons land blijft het voor jongeren een lastige stap om ervoor uit te komen dat ze homoseksueel zijn."

Veilige leef- en werkomgeving LHBTI+community
Gisteravond bezocht wethouder Inge Zweerts de Jong een bijeenkomst van het COC Haaglanden. Daar kwamen wethouders uit de regio bijeen om krachten te bundelen om samen te bouwen aan een sterk beleid voor een veilige leef- en werkomgeving in de LHBTI+community. Gemeente Wassenaar is van plan zich in 2019 aan te sluiten als Regenbooggemeente.

Jaarlijks thema: recht om jezelf te zijn
Coming Out Day wordt sinds 2009 op elke 11 oktober gevierd om de sociale acceptatie van de LHBGT-community te bevorderen. Voorheen was dat elk jaar met een bepaald thema, vanaf 2014 gaat het meer over het algemene recht 'om jezelf te zijn.'

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief