maandag 16 december 2019

P Politiek

Reactie PvdA Wassenaar begroting

Wassenaar - Het is een goede zaak dat er sprake is van een meerjarig sluitende begroting. Om te beginnen met de positieve punten:
- De Klijnsmagelden, bestemd voor bestrijding van armoede onder kinderen, worden alleen aan dit doel uitgegeven (motie van de PvdA);
- Het groenonderhoud wordt verbeterd.

Echter:
- De VVD spreekt nu ook voor het komende jaar de reserves aan, waar men daar altijd schande van sprak;
- Op sport wordt bezuinigd terwijl de VVD aangaf dat hierin meer geïnvesteerd moest worden;
- Verkiezingsbeloften van VVD en CDA verdwenen als sneeuw voor de zon. Zo deelde het CDA in de verkiezingstijd hondenkoekjes uit maar van de aangekondigde afschaffing van hondenbelasting is niets meer vernomen;
- Er wordt gemiddeld minimaal 3% bezuinigd op subsidies aan alle verenigingen in ons dorp zonder dat ede effecten daarvan in kaart zijn gebracht;
- Er wordt een bedrag van € 100.000,-- bezuinigd op onze bibliotheek!
- Er wordt € 100.000,-- uitgegeven voor een lobby voor de ondertunneling van de Rijksstraatweg;
- D66, de door zichzelf benoemde onderwijspartij, legt zich neer bij het wegbezuinigen van Talentum waarmee kinderen de weg naar sport en cultuur kunnen vinden;
- Het onderhoud van onze wegen en straatmeubilair gaat naar een lager niveau;
- Het streefpercentage voor sociale woningbouw is teruggedraaid van 30 naar 25%;
- Er zijn allerlei open einden zoals de vraagstukken omtrent een nieuwe sporthal, de Warenar, het havengebied, de Paauw.
Het is zonneklaar: De PvdA zal dit beleid niet steunen!

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief