maandag 16 december 2019

K Kunst & cultuur

Zondag 11 november NPB 10.30u Lange Kerkdam 46

Wassenaar - In november 1618 begon de Synode van Dordrecht: 400 jaar geleden was Dordrecht een half jaar lang het centrum van Europa. Meer dan honderd predikanten, professoren en politici kwamen in Dordrecht bijeen tijdens de Dordtse Synode. Naast een unieke kerkvergadering was dit ook een politiek en cultureel evenement dat tot op de dag van vandaag van invloed is geweest op onze geschiedenis, onze taal en onze gezamenlijke normen en waarden.

Het is de synode waarop een begin werd gemaakt met de Statenvertaling, maar waar ook de remonstranten uit de Hervormde Kerk werden gezet. In deze dienst willen we daarbij stilstaan rond het thema van vrijheid en verdraagzaamheid, onder de woorden die jarenlang als remonstrants motto gediend hebben: ‘eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde.’

Het NPB-koor onder leiding van Marie-Anne Kalff werkt aan deze dienst mee en Jaap Schothorst is organist. Ds. Marthe de Vries is de voorganger.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief