zondag 17 februari 2019

P Politiek

Doe mee en help ons klokkenluiders te helpen

Wassenaar - Donderdag 15-11-2018 vond in Nieuwspoort in Den Haag de presentatie plaats van de stichting Geen Doofpot. Een nieuw platform voor klokkenluiders. Onder de vele bezoekers waren klokkenluiders, sympathisanten, journalisten en TV- en radioploegen. Op de website (www.geendoofpot.nl) staat te lezen dat Geen Doofpot over de maatschappij gaat waarin we leven. Het gaat over klokkenluiders in het bijzonder. Maar het uiteindelijke doel is om tot een wereldwijde beweging te komen voor een betere en veiligere samenleving.

Initiatiefnemers.
Initiatiefnemer is onze dorpsgenoot Ben Paulides die het platform samen met Brian de Mello heeft opgezet. Ben is actief in de politiek en in de (onderzoeks)journalistiek, Brian de Mello is journalist. Inmiddels heeft ook Albert Bockweg zitting in het bestuur genomen. Op dit moment wordt de laatste screening gedaan voor nog twee bestuursleden. 2 dames, een criminologe en een communicatie adviseuse.

Brian en Ben kwamen elkaar tegen in het vrijwilligerswerk voor een patiëntenvereniging en zij besloten de krachten te bundelen. Geen Doofpot wordt inmiddels gesteund door een groeiende groep bekende en onbekende Nederlanders, die slecht tegen onrecht kunnen. In de korte tijd dat wij bezig zijn hebben de reacties ons toch nog verrast. Wij wisten dat het erg was maar dat zo erg........??

Bekende en onbekende Nederlanders steunen dit initiatief.
We noemen er een paar: Catherine Keyl – journalist/presentatrice –, Bram Bakker– psychiater –, Ben van der Burg– oud-topschaatser/columnist –, Mikkel Hofstee– directeur Lifeguard, mede-oprichter Amsterdam City Swim,,Jörgen Rayman– cabaretier/presentator –Dennis Heijn– schrijver/ondernemer –, Sander de Kramer– journalist/schrijver – en vele anderen.

Klokkenluider?
Een klokkenluider is iemand die een ernstige misstand herkent, deze misstand bij de leiding aan de orde stelt en ziet dat hiermee niets gebeurt. De melder wordt vervolgens tegengewerkt om de misstand te herstellen of verder aan te kaarten. Uiteindelijk komt de melder in zo’n groot moreel dilemma terecht dat hij of zij niet anders meer kan dan de publiciteit te zoeken.
De typische klokkenluider wordt daarna in diskrediet gebracht, ontslagen, tegengewerkt, geïntimideerd. Er wordt een karaktermoord gepleegd, de melder wordt ongeloofwaardig gemaakt. Organisatie, overheden, pers werken hier vaak in samen. Soms vindt pas na jaren eerherstel plaats, als dat er al ooit komt.

In het manifest, wat eveneens op de website te vinden is, staat;
“Ja, wij zijn wereldverbeteraars en we beginnen in Nederland. In ons manifest staat wat de kern van Geen Doofpot is. Dit is ons ‘credo’ en waarom niet dat van iedereen die geen doofpotten meer wil en waarom niet dat van iedereen die geen doofpotten meer wil?
Wij publiceren verhalen die in de doofpot verdwijnen of in de vergetelheid dreigen te raken. Wij geven klokkenluiders een podium en steunen ze waar dit kan en nodig is. Wij voorzien de rechterlijke macht van bewijsmateriaal en zetten de instanties, die ervoor in het leven zijn geroepen om misstanden aan te pakken, op het juiste spoor. Wij informeren en mobiliseren de Nederlandse burger om gezamenlijk een gepast tegengeluid te laten horen aan de leiders van dit land”.

De stichting werkt aan het vertrouwen in de democratie.
De stichting werkt aan het vertrouwen dat de democratie verdient en gaan de waarheid vertellen die voor dat vertrouwen nodig is. Doofpotten worden door ons doorbroken, doofpotten die ons het zwijgen opleggen.
Geen Doofpot is een podium voor veilig en vrijuit spreken en biedt klokkenluiders het platform dat zij verdienen. Wij bieden hen de persoonlijke en juridische bijstand die zij nodig hebben. Wij beschermen hun reputaties en vechten voor hun goede naam omdat de offers die zij brengen, onze erkenning verdienen.

Geen Doofpot onthult machtsmisbruik
Wij hebben vertrouwen in instituties, instellingen en bedrijven, omdat wij er van uit gaan dat corruptie en nepotisme nog steeds de uitzondering op de regel is. Door de uitzondering te belichten, versterken we de regel. Mensen die met macht zijn toevertrouwd, hebben ons nodig. En wij hen.

Geen Doofpot is van iedereen.
En daarom zoeken wij eerst medestanders, dan pas de massa. Ons burgerjournalistiek collectief staat open voor iedereen. Wij bieden volledige transparantie over het proces dat we doorlopen en zijn trouw aan de strengste journalistieke normen.

Geen Doofpot spreekt waar anderen zwijgen.
Wij zien een open plek in het huidige medialandschap, Wij zullen datgene publiceren wat anderen niet kunnen, mogen of durven. Wij doorbreken het zwijgen en gaan op naar de onderste steen, de harde waarheid zonder bemoeienis van bovenaf. Wij zijn onafhankelijk en worden u niet aangeboden door sponsors of investeerders.

U kunt ons ook helpen met onderzoek of, met de publicaties et cetera. Ook kunt u de stichting financieel steunen. Drie maal per jaar geven wij een magazine uit wat ook via internet te lezen zal zijn.

Voor meer informatie www.geendoofpot.nl, Facebook; Geen Doofpot of twitter;
@GeenDoofpotNL