woensdag 20 februari 2019

P Politiek

CDA Wassenaar werkbezoek VMBO

Wassenaar - CDA Wassenaar werkt aan een mooi dorp voor ons allemaal, waar iedereen kan doen waar hij goed in is. Om dat te kunnen bereiken, is goed onderwijs heel belangrijk. We hebben veel goede scholen in Wassenaar. Verspreid door het dorp zijn er verschillende basisscholen. Daarnaast hebben we twee prachtige middelbare scholen: het Adelbert College en het Rijnlands Lyceum. Vele generaties voor ons hebben hun lagere- en middelbare schoolopleiding reeds in Wassenaar afgerond.

In het Wassenaarse schoolaanbod hebben we nog geen opleiding voor kinderen, die graag praktijk en theorie met elkaar combineren en graag actief zijn in vakken als technologie, digitalisering, koken, ondernemen en kunst. Concreet hebben we het dan over de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO. Kinderen die zo’n praktisch ingerichte opleiding willen volgen, gaan nu naar scholen buiten het dorp, in Katwijk, Den Haag of Leiden.

Ingrid Toneman en haar collega Marbella Uhlenbeck, beide werkzaam in het vmbo-onderwijs in Den Haag, hebben een onderzoek gedaan naar de behoefte aan een praktische VMBO-school in Wassenaar. Zij zien goede mogelijkheden voor bestaansrecht van zo’n school. Ondertussen hebben zij een strategisch plan gemaakt, dat zij hebben gepresenteerd tijdens de commissievergadering van 14 november 2018.

Op vrijdag 30 november zijn Dymphna Vree, Wim Koetsier en Daniëlle Starrenburg namens het CDA Wassenaar op werkbezoek geweest bij Ingrid Toneman. Samen hebben we verder gesproken over de plannen. Enthousiast en bevlogen vertelde Ingrid ons over het idee om in Wassenaar te starten met een kleinschalige VMBO-school, die het huidige onderwijsaanbod in Wassenaar aanvult en complementeert. Een omgeving waar het maximale uit ieders talenten wordt gehaald en intensief wordt samengewerkt met het bedrijfsleven, andere scholen en maatschappelijke instellingen. Dat er voldoende belangstelling is voor deze opleidingen, is gestoeld op onderzoek en feiten. Er is zelfs al een beoogd lerarencorps, dat er ontzettend veel zin in heeft om in Wassenaar op te starten. Momenteel ligt de prioriteit bij het zoeken naar een goede locatie in Wassenaar. Daarnaast worden de bestaande samenwerkingsverbanden in de regio verder uitgebreid en geïntensiveerd.

CDA Wassenaar draagt dit initiatief een warm hart toe. Wij zullen er binnen de gemeenteraad aan werken om de gemeente te stimuleren om de initiatiefnemers te faciliteren. Hoe mooi zou het zijn om het schoolaanbod zodanig te verbreden dat er zoveel mogelijk Wassenaarse kinderen in ons dorp naar de middelbare school kunnen gaan. Daar zetten wij ons graag voor in!