woensdag 11 december 2019

P Politiek

PvdA: waarom wordt de beslissing over Valkenburg over de verkiezingen getild?

Wassenaar - De bestuurlijke afspraken over de inrichting van de groene buffer tussen Wassenaar en Katwijk houd de gemoederen in ons dorp flink bezig. Ook de PvdA heeft zich steeds geschaard achter de Wassenaarse wens om een buffer van 1500 meter tussen Wassenaar en Katwijk te realiseren. Maar, zoals bekend heeft het College van VVD, CDA, D66 en Lokaal Wassenaar een bestuursovereenkomst gesloten met de gemeente Katwijk, de Provincie en het Rijk waarin dit stukken minder is. Het goede nieuws is dat er op voormalig vliegveld Valkenburg 5000 woningen worden gebouwd en dat de Provincie heeft bevestigd dat de verkeersontsluiting van deze wijk naar hun mening aan de noordkant via de Rijnlandroute moet plaatsvinden waardoor de Katwijkse weg wordt ontzien. Slecht nieuws is dat Wassenaar haar wens voor een groene buffer van 1500 tussen Wassenaar en Katwijk in rook op ziet gaan. Op het smalste punt is dat nu 920 meter.

De PvdA kan niet anders dan concluderen dat het huidige college, en met name wethouder Ruimtelijke Ordening Kees Wassenaar, de belangen van Wassenaar slecht heeft behartigd en bovendien alvorens de overeenkomst te tekenen, de Raad en de Wassenaarse bevolking, niet heeft geraadpleegd. Het door Katwijk gewenste testveld voor drones komt bijna geheel op Wassenaars grondgebied en slechts een klein strookje groen komt hiervoor op Katwijks grondgebied terug.

In het kader van, redden wat er te redden valt, is er door de Raad gesproken met de Raad van Katwijk en met de gedeputeerde van de Provincie, mw. Bom-Lemstra (CDA). Helaas bleken beiden niet onder de indruk voor de Wassenaarse argumenten, wordt de overeenkomst niet aangepast en is het nu voor de Raad slikken of stikken. De andere partijen gaan door. Indien Wassenaar niet meetekent verliest zij haar invloed en kan de gemeente Katwijk tot aan de gemeentegrens gaan bouwen.

Nu er geen enkele reden om het besluit langer uit te stellen lijkt het dat de coalitiepartijen dit besluit uit electorale overwegingen over de verkiezingen willen tillen. De beslissing over Valkenburg zou kunnen worden genomen op de raadsvergadering van 19 maart maar staat niet op de agenda. Dat is vreemd als je voor 1 april moet beslissen! Heeft dit te maken met het feit dat een dag later de verkiezingen voor de Provinciale Staten worden gehouden? Kennelijk geen aantrekkelijk idee voor de coalitiepartijen VVD, CDA en D66 om een keuze te maken en die uit te leggen aan de Wassenaarse bevolking. En wat heeft Lokaal Wassenaar als lokale partij op dit dossier in petto? Wat acht zij in het belang van de Wassenaarse inwoners? Kennelijk tillen de coalitiepartijen deze ‘hete aardappel’ liever over de verkiezingen heen?

De PvdA vindt dat dit niet kan, 19 maart is er een reguliere raadsvergadering waarin het kan worden behandeld. De argumenten voor en tegen zijn bekend. Besluitvorming is aan de orde!

De PvdA fractie
Jan van Noort, Inge Bunte, Henri van Smirren en Marvin van der Nat.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief