vrijdag 22 januari 2021

A Algemeen

College beraadt zich op toekomst koffiehuisje

Het college beraadt zich op de toekomst van het koffiehuisje aan de Buurtweg. Verkopen is daarbij een van de mogelijke scenario’s. Het rijksmonument is eind vorig jaar verplaatst om de verkeerssituatie veiliger en overzichtelijker te maken. Het was de bedoeling het koffiehuisje op te knappen en het terrein rondom het koffiehuisje zo in te richten, dat een exploitant het in gebruik kon nemen. Het herstel van het koffiehuisje heeft echter vertraging opgelopen. De werkzaamheden die nodig zijn om het op te knappen, zijn namelijk omvangrijker dan in eerste instantie gedacht.

Het koffiehuisje is in de loop van de jaren op diverse manieren aan de binnenkant met moderne materialen afgewerkt. Bij het verwijderen van deze binnenafwerking, bleek dat de staat van het huisje veel slechter was dan gedacht. Herstel van de huidige toestand van het koffiehuisje vraagt om een restauratieve aanpak. De gemeente moet daarom een restauratieplan opstellen en een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen.

Koffiehuisje krijgt bouwhekken
Om verdere achteruitgang van het koffiehuisje te voorkomen neemt de gemeenten een aantal maatregelen. In afwachting van de restauratiewerkzaamheden komen er bouwhekken te staan rondom het koffiehuisje. De hekken worden alvast geplaatst om het koffiehuisje te beschermen tegen vandalisme en ruimte te maken voor de benodigde vooronderzoeken. Tijdens de winterperiode wordt het koffiehuisje ingepakt om het af te schermen van weersinvloeden.

Plan met vervolgstappen en financiële gevolgen
Inmiddels doet de gemeente onderzoek naar de werkzaamheden die moeten gebeuren voor de restauratie en de kosten ervan. Pas als de gemeente de situatie compleet in beeld heeft, kunnen de werkzaamheden van start gaan. Omdat er naar verwachting veel geld gemoeid is met het herstel en de instandhouding, beraadt het college van Wassenaar zich op de toekomst van het koffiehuisje. Voor het eind van het jaar komt het college met een plan voor de instandhouding van het rijksmonument, de vervolgstappen en de financiële gevolgen.

Lokale ondernemer Luciano is op de hoogte gesteld van de situatie. Met Luciano vonden in het afgelopen jaar gesprekken plaats over de inzet van het koffiehuisje als verkooppunt voor ijsjes. De gemeente blijft met hem in gesprek over het vervolgtraject