zaterdag 14 december 2019

E Events

Bijeenkomst FWO 9 Oktober: Woningbouw, goed vervoer en veiligheid voor ouderen belangrijk

Meer creatieve woningbouw voor Wassenaarse ouderen. In het centrum van het dorp, met gezondheidszorgvoorzieningen dicht in de buurt. Goed en gemakkelijk oproepbaar aangepast vervoer voor ouderen en minder validen, óók in het weekeinde en buiten kantoortijden.

Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die aan de orde kunnen komen tijdens de middag waarin Wassenaarse ouderen hun wensen kenbaar gaan maken aan de leden van de gemeenteraad en het college van b en w van Wassenaar. Op uitnodiging van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO) zullen senioren op woensdagmiddag 9 oktober 2019 in de sportkantine van Blauw-Zwart bijeen komen. Tussen 14.00 en 17.00 uur zullen zoveel mogelijk wensen, suggesties en ook kritische opmerkingen vanuit de zaal door gespreksleider Ton Kohlbeck worden verzameld. Het resultaat wordt naar de politiek gestuurd, nog vóór de behandeling van de gemeentebegroting dit najaar in gemeenteraad en raadscommissies.

De ouderenorganisaties willen op allerlei terreinen die bepalend zijn voor het meten van de seniorenvriendelijkheid van onze gemeente, bekijken hoe het er mee staat. Er zijn bovendien tal van creatieve en inventieve ideeën die bij de oudere Wassenaarders die ze kwijt willen aan hun politici. De gemeenteraad nadert immers de helft van zijn zittingsperiode en het is tijd om te meten wat er terecht is gekomen van allerlei programmapunten van politieke partijen en het college van b en w.

Daarom komen zaken als veiligheid op straat en in huis, toegankelijkheid, maar ook aandacht voor beweging door ouderen aan de orde alsmede ook bestrijding van eenzaamheid en ouderenmishandeling. Met name voor ouderen is een leefbaar dorp met meer openbare toiletten en zitbankjes een graadmeter voor de zeer grote en groeiende groep van oudere Wassenaarders .

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief