dinsdag 27 juli 2021

P Politiek

CDA: Wassenaarse financiën steeds beter op orde

Het CDA werkt graag samen met andere partijen in het belang van Wassenaar. Dat doen we in de coalitie met de VVD, LW en D66. En als andere partijen in de gemeenteraad met goede voorstellen komen dan kunnen ze op steun rekenen. Het CDA staat voor een degelijk financieel beleid. In dit artikel willen we graag de feiten over de begroting van Wassenaar op een rij zetten.

Na afloop van de begrotingsbehandeling op 30 oktober hebben 17 van de aanwezige 20 raadsleden voor de begroting gestemd. Een hele grote meerderheid. Steun vanuit coalitie en ook van oppositie voor de begroting! En natuurlijk kan je tegenstemmen als je het oneens bent met de gemaakte politieke keuzes. Dat is prima en zo werkt onze democratie. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Ik reageer zelden op politieke stukjes van collega’s. Om na 6 weken een vreemd artikel te schrijven over het niet op orde zijn van de begroting, getuigt van een stijl van politiek bedrijven die ik als CDA-fractievoorzitter zelf nooit zal toepassen. Zeker niet als je als partij afwezig was in het debat.”

Nog even een aantal politieke feiten over de begroting op een rijtje.
 De meerjarenbegroting van 2020 t/m 2023 is volledig sluitend.
 Het eigen vermogen van de gemeente Wassenaar wordt niet gebruikt om eventuele tekorten te dekken.
 Er worden in 2020 wel bestemmingsreserves ingezet voor uitgaven in het sociaal domein, omgevingsvergunning en grote projecten. Daar staan concrete plannen tegenover.
 De raad stelt met de begroting de budgetten vast voor 2020. Hier valt ook de investeringsruimte onder voor nieuwe projecten zoals de Sporthal. De afschrijvingen van investeringen zijn gedekt in de begroting.
 Er is een volledig overzicht van de reserves en voorzieningen opgenomen op pagina 185 van de begroting.
 Gelijktijdig met het goedkeuren van de begroting is de financiële verordening aangepast. Kortom, de financiën in Wassenaar staan er ondanks alle uitdagingen uitstekend voor.

Everard: “Het blijft jammer dat één van de Wassenaarse politieke partijen niet mee doet aan het begrotingsdebat. Daar hadden ook zij kunnen spreken over de echte heikele punten voor onze gemeentelijke financiën: de huidige tekorten in de jeugdzorg en de komende herverdeling van het gemeentefonds. Ten aanzien van de jeugdzorg moeten er maatregelen genomen worden anders is straks de hele reserve sociaal domein leeg. Daar maken wij ons als CDA zorgen over!” Meer weten over het CDA: zie cdwassenaar.nl.