maandag 01 juni 2020

N Nieuws

Noodverordening van 9 april 2020

Gisteren, 9 april, is een nieuwe noodverordening (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Haaglanden van 9 april 2020) in de Veiligheidsregio Haaglanden vastgesteld. Deze nieuwe noodverordening treedt met onmiddellijke ingang in werking.

In deze noodverordening is de opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (mede namens de minister van Justitie en Veiligheid) verwerkt om een extra uitzondering te maken op de sluiting van verblijven voor kinderopvang en gastouderopvang voor de noodopvang van kinderen van 0-4 jaar voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

De eerdere wijzigingen die op 2 april zijn doorgevoerd, zijn ook integraal verwerkt in de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Haaglanden van 9 april 2020. Hiermee is beoogd de overzichtelijkheid te vergroten. De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Haaglanden van 9 april 2020 kunt u hier downloaden.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief