zaterdag 11 juli 2020

N Nieuws

Vul vandaag nog de enquête in van Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW)

SGW behartigt de belangen van Wassenaarders met een beperking. 

WAAROM EN VOOR WIE IS DEZE ENQUÊTE? 

Als bestuur van de SGW willen we graag meer inzicht in de behoeften en wensen van onze doelgroep: Wassenaarders met een chronische lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Ook willen we graag meer inzicht in de grootte en samenstelling van onze doelgroep.

Het blijkt niet eenvoudig de contactgegevens -onder meer vanwege privacy- te achterhalen. Daarom presenteren we deze enquête via de media aan onze doelgroep. Indien van toepassing kan ook een ouder, familielid of belangenbehartiger deze enquête voor u invullen. De enquête kan tot uiterlijk 15 augustus worden ingevuld en kost u ongeveer 5 tot 10 minuten.

WAT GAAN WIJ DOEN MET DE UITKOMSTEN
De uitkomsten van deze enquête zijn anoniem. Wij zullen ze verwerken in een verslag. Daarin gaan wij in op de aangegeven behoeften en wensen. Ook geven we een nadere beschrijving van de respondenten; dit kan tot een beter inzicht in onze doelgroep leiden.

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN
Het enquêteverslag zullen wij in september openbaar maken door publicatie in De Wassenaarse Krant en op onze website (www.sgwassenaar.nl). Als u bij vraag 12 van de enquête een contact-e-mail invult, sturen we het u via e-mail. We gebruiken het verslag ook in onze contacten met de Gemeente Wassenaar en om ons beleid aan te passen. Op voorhand willen wij wel aangeven dat wij de opgegeven behoeften en wensen zullen moeten toetsen aan de mogelijkheden die wij binnen onze stichting hebben.
Ga naar www.sgwassenaar.nl en vul de enquête in. Door het invullen helpt u ons om u van dienst te zijn.

Hartelijk dank
Ida Spelt, voorzitter

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief