zaterdag 02 juli 2022

R Rubrieken

Ingezonden: Onbehoorlijk bestuur in Wassenaar-Noord

Een bestemmingsplan is een bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Omdat in het bestemmingsplan is vastgelegd wat wel en niet mag, hoeft niemand het risico te lopen om als gevolg van een gebrek aan kennis en informatie verkeerde beslissingen te nemen. Behalve dan in het noorden van Wassenaar.

Het college toetst niet
In het huidige bestemmingsplan Ammonslaantje-Maaldrift staat: “Voor de bebouwing langs het Ammonslaantje-Maaldrift is het van belang dat de openheid van het bestaande karakter in stand blijft en het aantal woningen niet toeneemt. Verdichting is uitgesloten. Hierop zal bij gebruik/nieuwvestiging scherp worden getoetst.”
Vorige colleges toetsten inderdaad scherp. Tot twee keer toe is een bouwaanvraag afgewezen en beide keren heeft de Raad van State de gemeente in het gelijk gesteld. Maar het huidige college toetst helemaal niet. Integendeel, wethouder Wassenaar heeft het college zelfs achter een initiatief gekregen om, in strijd met bestemmingsplan, toch een nieuwe woning te bouwen aan het Ammonslaantje.

De verkeerde discussie in de raadscommissie
Dit initiatief werd vorige week maandag 11 januari besproken in de raadscommissie fysieke leefomgeving.
Eén van de argumenten voor het plan is dat met deze woning de lintbebouwing aan het Ammonslaantje voltooid wordt. Hiermee zou ‘het laatste gat’ gevuld zijn. De in het bestemmingsplan gewenste “openheid van het bestaande karakter” ziet het college nu als ‘een gat’ dat opgevuld moet worden. Eén blik op de kaart laat zien dit argument van ‘het laatste gat’ onzin is. Er zijn verschillende grote percelen aan het Ammonslaantje waar gemakkelijk nog een woning gebouwd zou kunnen worden. Zeker als de minimum grootte voor zo’n perceel 500 m2 is, zoals in de raadsvergadering werd geopperd.

Een ander argument voor de bouw was dat de kavel al heel lang een woonbestemming heeft. Maar hier zijn het de raadsleden zelf die, door een gebrek aan kennis, een verkeerde beslissing dreigen te nemen. Gronden die een woonbestemming hebben mogen niet volgebouwd worden. Om dit te voorkomen mag alleen gebouwd worden binnen een bouwvlak. Op de bewuste kavel waar, heeft de gemeente steeds geweigerd een bouwvlak in te tekenen.
Opmerkelijk was dat sommige raadsleden zich als een soort bemiddelaar tussen de voor- en tegenstanders van nieuwbouw opstelden. Aangemoedigd door de wethouder wilden ze wel akkoord gaan met een woning die wat lager en wat kleiner was dan waar de initiatiefnemer om vroeg. Maar dit is de verkeerde discussie. Het huidige bestemmingsplan verbiedt elke nieuwe woning. Groot of klein, hoog of laag, mooi of lelijk: het mag niet.
Het zijn de lokale partijen, zowel in de oppositie als in de coalitie, die hier gelukkig wel oog voor hebben.

Voor altijd op slot?
Zit het Ammonslaantje dan voor altijd ‘op slot’? Kan er nooit meer gebouwd worden? Nee, de gemeenteraad kan het bestemmingsplan wijzigen. Stel dat de gemeenteraad van mening is dat de woningnood zo hoog is, dat (dure) woningen aan het Ammonslaantje deze kunnen verlichten, kan zij besluiten om in een nieuw bestemmingsplan nieuwe regels voor woningbouw op te stellen. Dan is vastgelegd wat wel en niet mag en hoeft niemand het risico te lopen om als gevolg van een gebrek aan kennis en informatie verkeerde beslissingen te nemen.

De weg die nu gekozen is, voor één keer, op één plaats in strijd met het bestemmingsplan nieuwbouw toestaan is willekeur. Als de rechter dit besluit zou moeten toetsen zal die het afkeuren. Maar de raad moet het zelf niet willen. Dit is onbehoorlijk bestuur.

Mark Knevel

Bestemmingsplan Ammonslaantje