woensdag 12 mei 2021

P Politiek

PvdA: “Onrust O&O gebouw had voorkomen kunnen worden.”

De meeste Wassenaarders kennen het wel, het O&O gebouw (Oostdorp en Omgeving) gelegen aan de Zonneveldweg, een gemeentelijke monumentaal pand. Na de renovatie in 2015 is over de bestemming van het pand in de Wassenaarse politiek veel gesproken. Het pand was voor de renovatie in gebruik als onderkomen van de buurtvereniging O&O en de scoutingvereniging Willibrordus. Nadat bleek dat de buurtvereniging na de renovatie niet zou terugkeren is naar een nieuwe functie gezocht.

In 2016 waren er verregaande plannen om het gebouw te bestemmen voor sociale woningen maar deze poging strandde in een commissievergadering omdat het merendeel van de politieke partijen vond dat, gedreven door de renovatiekosten van 1.1. miljoen euro, het gebouw moest worden verkocht aan de hoogste bieder. Het huidig College van B&W van VVD, CDA, D66 en Lokaal Wassenaar dat in 2018 het roer had overgenomen heeft besloten om het gebouw te verkopen aan een partij die naast een hoge prijs ook gedeeltelijk een maatschappelijke bestemming voor het pand voor ogen zou hebben.

Er waren ook enkele geïnteresseerden, onder andere het wooninitiatief Wassenaar, ouders die het pand wilde kopen voor wooneenheden voor hun kinderen ( jong volwassenen met een autistische stoornis) en andere jongeren behorend tot deze doelgroep. Een mooi initiatief vond de PvdA. Het College besloot echter anders en gunde het pand uiteindelijk aan een projectontwikkelaar die ook de communicatie over de bestemming met de buurt zou verzorgen.

Van deze communicatie met de buurt is niets terecht gekomen. Nu de projectontwikkelaar werkzaamheden heeft gestart aan het pand terwijl de buurtbewoners niet zijn geïnformeerd over de bestemming van het pand is er onrust ontstaan. Het College heeft inmiddels aan de projectontwikkelaar gevraagd om de werkzaamheden te stoppen en eerst met de buurt te willen overleggen over de bestemming. Wat daaruit zal komen is onzeker.
Gemeenteraadslid Jan van Noort : “Wat teleurstellend, dit had anders gekund als eerdere initiatieven die konden rekenen op draagvlak, niet vanwege het streven naar een zo hoog mogelijk verkoopprijs, gedoemd waren te mislukken.

De PvdA hoopt dat het College in het vervolg meer gewicht zal hechten aan mooie initiatieven die goed zijn voor kwetsbare plaatsgenoten en kunnen rekenen op draagvlak in de buurt. In dit geval heeft ook de communicatie ook nog eens te wensen overgelaten en is er voor niets onrust is ontstaan. Hier had veel onrust voorkomen kunnen worden. “