zondag 27 mei 2018

P Politiek

Gemeente brengt vastgoed in kaart

Wassenaar - De gemeente Wassenaar wil het beheer en onderhoud van haar vastgoedportefeuille op een nieuwe en transparante wijze gaan benaderen. Hiervoor heeft zij het beheerplan Vastgoed 2017-2020 ontwikkeld. In het beheerplan zijn de structurele kosten voor beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed voor de korte en lange termijn opgenomen. Om uitvoering te kunnen geven aan dit plan heeft het college besloten de raad te vragen het beheerplan Vastgoed 2017-2020 vast te stellen.

Wethouder Freddy Blommers: Als gemeente vinden we het belangrijk om efficiënt met onze financiële middelen om te gaan. Met het beheerplan Vastgoed 2017-2020 krijgen we meer grip en zicht op de te verwachten beheer- en onderhoudskosten van ons vastgoed. Door een betere planning en spreiding van de structurele kosten, wordt het mogelijk om deze structureel in de begroting te waarborgen, waardoor de kosten beter beheersbaar blijven.

In aanloop naar het beheerplan Vastgoed 2017-2020 heeft de gemeente in 2016 haar volledige vastgoedportefeuille in kaart gebracht. Vervolgens zijn de kosten voor beheer en onderhoud in het nieuwe beheerplan opgenomen. Hierdoor kan de gemeente de te verwachten onderhoudskosten eenvoudig meenemen in de begroting en zodoende jaarlijks financiële middelen reserveren om beheer en onderhoud te plegen. Deze manier van planmatig werken maakt de totale onderhoudskosten beter te beheersen, doordat achterstallig onderhoud wordt voorkomen.

Naast de structurele onderhoudskosten zijn in het beheerplan instandhoudingskosten opgenomen. Dit zijn kosten voor calamiteiten of storingen aan gebouwen waarvan de gemeente verwacht dat zij in de nabije toekomst van gebruik of functie veranderen.