maandag 10 december 2018

P Politiek

HartvoorWassenaar: Ons dorp en de grootstadse dingen

Wassenaar - Het volgende raakt velen in Wassenaar. Echter weinigen hebben er weet van. En dat betreft de sociale huisvesting. Ruim 15 jaar geleden wilde men in Den Haag dat er zogeheten stadsregio’s kwamen. Gemeentes moesten meer gaan samenwerken, voor beter bestuur. Vervolgens werd de stadsregio Haaglanden opgericht, bestaande uit ongeveer 20 gemeentes, o.a. Den Haag,Delft,Leidschendam-Voorburg,Zoetermeer,Wassenaar. Het was :“op weg naar een grote gemeente”. Er kwam een ambtelijk apparaat, en een van de samenwerkingsgebieden was de sociale huisvesting.

Zelf had Wassenaar de sociale huisvesting zeer goed geregeld. Maar Wassenaar moest meedoen met alle andere gemeentes. En zoals zo vaak met van die politiek aardige ideetjes, in de praktijk werkt het anders, en heeft het onverwachte en vervelende gevolgen.
Het grote idee was dat alle sociale woningen in de grote regiostad Haaglanden gedeeld werden. Dus de woningen in Zoetermeer stonden ter beschikking aan inwoners van alle twintig gemeenten. Maar ook de woningen in Wassenaar.

Dus wanneer je je voor een woning inschreef, kon het gebeuren dat je een woning werd aangeboden in Zoetermeer, of in de Schilderswijk. Of Delft. Je moest maar afwachten. En de kans op een woning in Wassenaar werd klein. En tegelijkertijd, iemand die in Zoetermeer woonde, en zich voor een woning had ingeschreven, kon zo maar in Wassenaar terecht komen.
Ondertussen is voor Wassenaarders de wachttijd opgelopen tot 5 jaar.
Stel je voor je woont al 40 jaar in Wassenaar, je kinderen wonen in de buurt en je moet naar Zoetermeer. Of : je bent gescheiden, je kinderen gaan hier naar school en je mag naar Delft.

De gemeente Den Haag heeft heel duidelijk verklaard: We willen dat de andere gemeentes meer sociale woningen bouwen zodat zij een deel van onze sociale problematiek kunnen overnemen.
En zo wordt je als zelfstandig dorp meteen ingezet voor de problemen van de grote stad.

De regio is officieel in 2015 opgeheven. Maar op vrijwillige basis hebben de gemeentes de regeling voortgezet. Alleen de gemeente Westland was zo verstandig er uit te stappen. De partijen D66,CDA,GroenLinks,PassievoorWassenaar,PvdA in de Wassenaarse gemeenteraad waren voor. HartvoorWassenaar was hier zeer tegen.

Twee dingen: HartvoorWassenaar is tegen een fusie, met wie dan ook, omdat we niet ingezet willen worden voor het oplossen van grootstadse problemen. En twee: HartvoorWassenaar wil dat je in Wassenaar moet kunnen blijven wonen, en geen 5 jaar hoeft te wachten. Voor ons is dit een heel belangrijk verkiezingspunt.

HartvoorWassenaar, dat klopt voor een dorp in balans
Henri Hendrickx, fractievoorzitter