Skip to content

Koorruïne Thema: Het oude Egypte, bakermat van het Jonge Christendom

3 februari 20132 minute read

Wassenaar – Niet in het orthodoxe Jeruzalem, het klassieke Athene of het wettische Rome, maar in de smeltkroes van het gnostieke Alexandrië ontstonden de grote mythen van het jonge christendom. Daar ontleenden een groep niet-orthodoxe joden, zij het meestal onbewust, hun identiteit aan een drie duizend jaar oude religie.

Hebben we ons niet eens afgevraagd waar die typisch on-joodse thema’s vandaan komen in het christendom: een drieëne godheid, een vader die een zoon voortbrengt, een kind dat uit een maagd geboren wordt, god en mens is, sterft, afdaalt in de onderwereld en na drie dagen verrijst? Al deze archetypische symbolen kwamen niet uit het beeldloze Judea maar uit het beeldrijke Oude Egypte. De evangelist zei het al: ‘Uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen.’ In dit boek gaat de auteur terug naar de bronnen van de Nijl. De mythe van Christus is een geschenk van de Nijl.

Dr. Tj. van den Berk was werkzaam aan de Katholieke Universiteit te Utrecht. In 2011 ver-scheen van hem het boek: Het Oude Egypte, bakermat van het Jonge Christendom.

De avond start om 20.15 uur en eindigt, met onderbreking van een koffiepauze, om 22.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om, met een glas wijn, na te praten. De kosten bedragen € 7,50. Koffie en een glas wijn na afloop zijn bij de prijs inbegrepen.
Opgave : Marianne Karman, telefoon 070-5115705 (na 17.00 uur).

E-mailadres: karmanmarianne@gmail.com of via het contactformulier op de website www.pkn-wassenaar.nl

Tags

DorpskerkKoorruïneWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top