Skip to content

Verkiezingsstof is neergedaald en nu op naar goed bestuur

8 april 20142 minute read

Wassenaar – Na 4 tellingen weten we het zeker. De uitslag is definitief en iedere vorm van twijfel of onzekerheid is uit de lucht. Formateur Bruno Bruins (VVD) is aan de slag om de partijen met de meeste zetels met elkaar te verbinden. En dat schiet op. VVD (4), CDA (4), WWW (3), D66 (3) met steun van PvdA (1)) zijn met elkaar in gesprek om een coalitieprogramma op tafel te krijgen. Dat zal niet eenvoudig worden gezien het feit dat er nog al verschillend tegen het referendum en de zondagsopening wordt aangekeken. Maar goed blijkbaar willen allen besturen dus er zal druk gepolderd moeten worden om de kerk in het midden te krijgen.

Het is aan de kiezer moeilijk uit te leggen dat de VVD en WWW die samen 7 zetels hebben verloren nu het voortouw nemen. Men ziet immers liever winnaars dan verliezers de kar trekken. Maar goed, het is zoals het is en Passie voor Wassenaar heeft altijd aangegeven met het gezicht naar de toekomst te willen staan. Wij vragen u hetzelfde te doen. Alleen dan zal Wassenaar weer krijgen wat het verdient. Een positief imago door een gedegen sociaal- en financieel beleid onder goed bestuur van raad en college van B&W. Wij zullen vanuit de oppositiestoel het coalitiebeleid positief kritisch benaderen. Voor ons staat voorop dat de belangen van de inwoners en de ondernemers van Wassenaar worden gewaarborgd. Vooral voor diegene die dat qua zorg en werk het hardst nodig hebben.

De afgelopen week hebben de raadsleden kennis gemaakt met de directie en het management van de ambtelijke werkorganisatie Duivenvoorde. Het ambtelijk apparaat van de gemeente Wassenaar en Voorschoten is nu daadwerkelijk, na een intensieve reorganisatie, in elkaar geschoven. Gemotiveerde ambtenaren die met elkaar de kernwaarden voor een gedegen- en klantvriendelijke organisatie voor de komende jaren met elkaar hebben vastgesteld, staan klaar om ook u te dienen.

Met 2 zetels vanuit het niets (qua zetelwinst de grootste winnaar) willen wij u allen die op ons hebben gestemd hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen. U maakt het verschil!

Jan van der Does de Willebois
Passie voor Wassenaar

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top