Skip to content

Integrale Ruimtelijke Verkenning gebied tussen Wassenaar en Katwijk

10 februari 20183 minute read

Wassenaar – Wassenaar en Katwijk hebben samen een Integrale Ruimtelijke Verkenning laten maken voor het gebied tussen de duinen en de A44 en tussen de Oude Rijn en de noordrand van Wassenaar. Daarmee hebben zij een belangrijke mijlpaal bereikt voor een kwalitatief hoogwaardige inrichting van het gebied rondom voormalig vliegveld Valkenburg. De verkenning laat zien dat een combinatie van een locatie voor Unmanned Valley, 5000 woningen én een robuuste groene zone van 1500 meter ruimtelijk heel goed mogelijk is.

De Integrale Ruimtelijke Verkenning (IRV) is het antwoord op een motie van de gemeenteraden van Wassenaar en Katwijk. Zij hebben de colleges begin november 2017 gevraagd om een integrale gebiedsvisie. Doel was meer samenhang te brengen tussen de toekomstige woonwijk en de omliggende landschappen en zo de kwaliteit van het hele gebied te verhogen. In opdracht van beide gemeenten, hebben de bureaus Bosch&Slabbers en Strootman Landschapsarchitecten de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een ruimtelijke hoofdstructuur voor het gebied.

Trots op de volgende stap
Het advies van de bureaus staat in het rapport ‘Integrale Ruimtelijke Verkenning, gebied tussen Wassenaar en Katwijk’. Regionale en lokale doelstellingen op het gebied van woningbouw, economie, natuur en recreatie en sociale samenhang kunnen op basis van deze verkenning gerealiseerd worden. Wethouders Klaas Jan van der Bent en Leo Maat zijn trots dat beide gemeenten de volgende stap hebben kunnen zetten in deze samenwerking.

Wethouder Klaas Jan van der Bent (Katwijk): ‘We zijn blij dat er nu een gezamenlijk beeld is op de ontwikkelingsmogelijkheden van het totale gebied tussen Katwijk en Wassenaar. Het verhoogt de kans dat we elkaars wensen kunnen realiseren. Het is goed om te constateren dat we na al die jaren nu echt gezamenlijk aan het gebied werken.’

Wethouder Leo Maat (Wassenaar): ‘Hoogwaardige regionale woningbouw, innovatieve werkgelegenheid en versterking van natuur en recreatie. Deze zaken moeten op Vliegveld Valkenburg samenkomen. Lange tijd hebben we gedacht dat het niet mogelijk was. De integrale verkenning die er nu ligt, bewijst dat het wel degelijk kan.’

Uitwerking deelgebieden na onderzoek financiële en ruimtelijke gevolgen
De IRV wordt als basis gebruikt voor de uitwerking van de deelgebieden. Maar eerst moeten de financiële en ruimtelijke gevolgen van de IRV verder onderzocht worden. Wassenaar en Katwijk gaan hierover gezamenlijk in gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf en de Provincie Zuid-Holland. Ook is verder onderzoek nodig naar de technische haalbaarheid ervan. Als dit heeft plaatsgevonden, kunnen Wassenaar en Katwijk komen tot afronding van de afspraken. Dit gebeurt naar verwachting in juni 2018. Daarna gaan Wassenaar en Katwijk aan de slag met verschillende gebiedsuitwerkingen. Dit gebeurt in samenspraak met de belanghebbenden.

Tags

Integrale Ruimtelijke VerkenningKatwijkWassenaar
Gerelateerde artikelen
In De Spotlight: Asielkat Ziva
Back To Top