zondag 21 juli 2019

P Politiek

HartvoorWassenaar: We gaan in de oppositie!!

Wassenaar - Het venijn zit in de staart. Op vrijwel het laatste moment hebben enkele gebeurtenissen er toe geleid dat het vertrouwen tussen de partijen VVD,CDA en HartvoorWassenaar brak. HartvoorWassenaar neemt daar de volledige verantwoordelijkheid voor. Maar we hadden wel een goede reden om het af te laten lopen.

Financiën
Er is weken gesteggeld over de financiën. En uiteindelijk kwam er een extra bezuiniging uit van €405.000 per jaar, te bereiken in 2021. Plus een verhoging van de toeristenbelasting met €200.000 per jaar.

Krap
Maar alles bij elkaar vonden we dit zeer krap. Het zou zeker geen solide financiën hebben opgeleverd. Toch hebben we er mee ingestemd, in eerste instantie. Onze gedachte was dat verdere verbetering dan van binnenuit zou plaatsvinden. Als je in het bestuur zit, kun je er meer aan doen.
Maar kort daarna begon het onderlinge vertrouwen te dalen. En daarmee ook ons geloof dat het goed zou komen.

Zorgen
We voorzagen dat, ondanks de beperkte bezuinigingen, toch veel te grote financiële zorgen blijven bestaan.
Als voorbeeld: Een paar weken geleden werd bekend dat de prognose voor dit jaar is dat we ruim €9 mln meer uitgeven dan binnenkomt. Gelukkig wordt er eenmalig ook nog onroerend goed verkocht voor ruim €3,5 mln, zodat de “schade” beperkt blijft tot €6 mln. Op een begroting van €60 mln.

Nog meer bezuinigen?
Voorkomen van financiële problemen vinden wij belangrijker dan het repareren er van.
Maar we wilden het niet zoeken in verdere bezuinigingen. Niet méér bezuinigen op onderhoud, zorg, ouderen, scholen, sociale voorzieningen en subsidies voor verenigingen.
Maar ook: wil je zelfstandig blijven, dan moet je voor héél degelijke financiën zorgen.

OZB
We hebben scherp ingezet op een verhoging van de OZB met 15%. Dat levert €1,4 mln per jaar op, € 53 per inwoner. Een bericht dat je niet graag aan de Wassenaarders geeft, maar als het nodig is moet je de moed hebben het te doen. Onze afweging: in een paar jaar tijd zijn de inkomsten van Wassenaar gedaald met €3,5 mln, vooral door minder ontvangsten van het Rijk. En dat kan je niet door bezuinigingen alleen compenseren. VVD en CDA willen daar niet aan. En dus einde verhaal. Beter nu dan halverwege de rit.

Oppositie
We rekenen op goed bestuur. Maar nu weten we in ieder geval dat de oppositie sterker wordt. Zodat goed wordt opgelet. En al duurt het nog 4 jaar, maar bij de volgende verkiezingen willen we weer winnaar zijn. En U blijft van ons horen.

Dank
Wij danken allen, die zich ingespannen hebben voor de formatie.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een zelfstandig Wassenaar

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief